Zoeken naar een kandidaat overnemer

Interne opvolging of externe koper?

In heel wat bedrijven wordt veel te lang gewacht met de adequate voorbereiding van de opvolging, zowel op het niveau van het management als van de eigenaars.  Vroeg of laat wordt elke onderneming geconfronteerd met deze vraagstelling, omdat een overnemer zich aanmeldt of wanneer een sleutelpersoon onverwacht overlijdt.

De opvolging anticiperen is nog meer cruciaal bij familiebedrijven, omwille van de emotionele en familiale banden tussen de verschillende generaties of wanneer er spanningen zijn tussen de mogelijke opvolgers of tussen de actieve en niet-actieve aandeelhouders.

De financiering van de overname moet haalbaar zijn en mag niet ten koste zijn van de toekomst van het bedrijf.

Wanneer de interne opvolging niet mogelijk is, of de standpunten niet kunnen verzoend worden, kan onderzocht worden of het niet beter is om een externe overnemer te zoeken.

 

Onze aanpak

Deminor beschikt over een team van financiële en juridische experten met een unieke expertise en ervaring in de voorbereiding en begeleiding van het interne opvolgingsproces of in het zoeken naar een externe kandidaat-overnemer.

Elk proces is op maat en afhankelijk van de fase waarin het bedrijf zich bevindt.

Hierna volgen de opeenvolgende stappen waarin Deminor u kan begeleiden.  In sommige gevallen begint de tussenkomst van Deminor pas bij de uitvoerende fase.

 

Voorbereiding
Stap 1 Analyse van het bedrijf en van haar aandeelhoudersstructuur
Stap 2 Individuele en/of collectieve gesprekken met alle betrokken partijen om de diverse scenario's en aandachtspunten te inventariseren
Stap 3 Synthese van de standpunten en voorstel van aanpak en stappenplan
Stap 4 Vastleggen van de afspraken met oog op het verdere proces
Uitvoering bij interne opvolging Uitvoering bij een externe overnemer
Stap 5 Opstellen van een businessplan (meerjarenplan) en maken van objectieve waardebepaling. Analyse van de interne dataroom en opstellen van de due diligence voor de opvolgers. Opstellen van een businessplan (meerjarenplan) en objectieve waardebepaling. Voorbereiding van de dataroom en due diligence voor externe kandidaten. Opstellen verkoopmemorandum en lijst mogelijke kandidaten.
Stap 6 Opstellen van een overnameplan (methode, financiering, interne werking en afspraken, erfregeling, enz.) Contactname met de kandidaat-overnemers, bespreking en onderhandeling van de overnamevoorstellen.
Stap 7 Voorstellen en bespreking van het plan met alle betrokken partijen. Opstellen van alle overnamedocumenten tot aan de closing van de verkoop.
Stap 8 Uitwerking van de overname, ondertekening van de overeenkomsten en closing. Uitwerking van de overname, ondertekening van de overeenkomsten en closing.

Uw garanties

Deminor staat voor:

  • Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak ten aanzien van alle leden van de familie.
  • Strikte confidentialiteit.
  • Erkende expertise en ervaring sinds meer dan 25 jaar inzake corporate governance.
  • Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze interventies aan elke situatie aan te passen.
  • Transparante voorwaarden die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief.

Budget

  • Vooraf afgesproken uurtarief, met de mogelijkheid tot het bepalen van een indicatief budget en/of variabele vergoeding (success fee) teneinde uw belangen te aligneren met deze van Deminor.
  • Een maandelijkse facturatie met een gedetailleerd overzicht van de prestaties.

Onze referenties

Gezien het vertrouwelijk karakter van de meeste dossiers, zijn deze enkel beschikbaar op aanvraag.

Klik hier voor een overzicht van onze tussenkomsten en getuigenissen van onze cliënten

 

Vragen? Aarzel niet ons te contacteren

Kantoor Brussel: Tel. +32 (0)2 674 71 10

Kantoor Gent: Tel. +32 (0)9 283 71 10

Email. info@deminor.com