Nieuws

Wie is er bang van de volatiliteit?

Inleiding

Na 6 jaar relatieve kalmte, nauwelijks beroerd door wat men met enige overdrijving de “Chinese crisis” noemt van zomer 2015 of door de Brexit, heeft de volatiliteit haar herintrede gedaan op de financiële markten.  De beruchte VIX index, bijgenaamd de “angstindex”, is begin februari kort omhooggeschoten en haalde een niveau dat slechts 5 keer in de afgelopen 25 jaar bereikt werd.

 

vol test

Volatiliteit in theorie:

In de financiële theorie volgt het rendement van een aandeel min of meer de Gauss curve vanop een nulpunt.  Op die manier is de winstverwachting ongeveer nul en maakt de volatiliteit een klokvormige curve, wat wil zeggen de waarschijnlijkheid van zogenaamde uitschieters.

Volatiliteit in het land van Uncle Sam:

In de Verenigde Staten van Amerika wordt de volatiliteit vaak afgemeten aan de VIX index.  Deze meet de impliciete volatiliteit van de opties die uitgegeven zijn door de ondernemingen van de Amerikaanse S&P 500-index.  Het betreft een berekende volatiliteit op jaarbasis en kan geïnterpreteerd worden als wijzigingen die de maximumprijzen (positief of negatief) van de S&P 500 ondergaan in de komende 12 maanden met 68% waarschijnlijkheid.

De VIX bevindt zich momenteel op een niveau van ongeveer 20% waar dat voor 5 februari nog het historisch lage peil van 10% was.  Die dag heeft de VIX zelfs kort 50% overschreden. Dit niveau was vergelijkbaar met dat van 2011 tijdens de crisis van de Griekse schuld, maar blijft ver onder het niveau van 2008-2009.

Volatiliteit in België:

Bij gebrek aan een vergelijkbare index voor België heeft Deminor de historische volatiliteit van de Bel 20 en de componenten ervan geanalyseerd. Uit onze analyse van de afgelopen twaalf maanden blijkt dat de jaarlijkse volatiliteit van de Bel 20 neerkomt op 10,4% en dat die gelijkaardig is aan de Amerikaanse index van voor 5 februari.

Het is opmerkelijk dat de BEL20 bedrijven, afzonderlijk genomen, gemiddeld een volatiliteit van 18,6% vertonen.  Dit is veel hoger dan de volatiliteit van de Bel 20 zelf en toont dus het voordeel van diversificatie binnen de index aan.  Daaruit blijkt dat de volatiliteit van de samenstellende delen van de Bel 20 ten dele gecompenseerd wordt, zodat de index eigenlijk minder hachelijk is, minder volatiel dan de afzonderlijke onderdelen.  Een andere vaststelling is dat de 3 minst volatiele BEL20 bedrijven  een bedrijf in onroerend goed (Cofinimmo) en twee holdings (GBL en Sofina) zijn, dat wil zeggen ondernemingen actief in vastgoed – veel minder risico – of al sterk gediversifieerd.

Volatiliteit, een reëel probleem?

Volgens de hierboven beschreven definitie geeft de volatiliteit de kans op extreme waarden aan. Een hogere volatiliteit betekent weliswaar een grotere kans op extreme waarden, wat zowel een risico op groter verlies als een kans op grotere winst kan betekenen voor de investeerders.

Hierbij is de duur van een fase in de volatiliteit van belang. Indien het gaat over een korte periode, een schok, hoeft de investeerder zich niet teveel zorgen te maken.  Enkel de volatiliteit op langere periode kan een bedreiging betekenen. Tijdens de piek van de volatiliteit van 6 februari verloor de Bel 20 2.56% waarvan de volgende ochtend reeds 2.42% hersteld was.  Een belegger die bij de sluiting van 05 februari (3 997.6 punten) in de Bel 20 investeerde en zich vervolgens 48 uur zou terug trekken op een onbewoond eiland, zou bij zijn terugkeer bij het sluiten van de beurs op 07 februari (3 991.9 punten) slechts een verlies geleden hebben van 0.14%.

In elk geval biedt de volatiliteit de mogelijkheid te profiteren van lagere beurskoersen, op voorwaarde dat de investeerder beschikt over stalen zenuwen. Twee weken na de Brexit nam het aandeel KBC een duik van 25%. Het heeft een maand gekost om terug te klimmen tot op het pre-Brexitniveau, dat ondertussen ruimschoots overschreden is.

Volatiliteit bedwingen

Ook al is volatiliteit niet noodzakelijk slecht, het zorgt voor een zekere mate van ongerustheid en irrationaliteit die de investeerder moet kunnen beheersen.  Drie waardevolle adviezen volgen om de impact van de volatiliteitsschokken op te vangen met grotere sereniteit.

Voorzie in de eerste plaats voldoende diversificatie van uw portefeuille in sectoren, geografie en valuta’s, want een goed geconstrueerde portfolio staat sterker. Het voorbeeld van de Bel 20 is in dit opzicht heel interessant. Onthoud dat de Bel 20 hierin 1.8 x minder riskant is dan het gemiddelde van de samenstellende delen. Een goed gediversifieerde portefeuille kan een hoger rendement opleveren tegen een lagere volatiliteit.

Bekijk vervolgens de dingen op langere termijn. Door de investeringshorizon uit te breiden, wordt de waarde van de investering beter immuun tegen de schokken van de volatiliteit.  Alleen speculatie loopt een verhoogd risico als gevolg van de volatiliteit.  Bovendien zal op lange termijn volatiliteit altijd terugvallen, zoals de grafiek van de VIX suggereert.

Tot slot (en dit is waarschijnlijk het moeilijkste advies) helpt een stoïcijnse houding tegenover de dagelijkse koersvariaties.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp,

Bel 20

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten