Nieuws

Welke sectoren worden het hardst getroffen door de coronacrisis?

Op 11 maart 2020 riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de coronavirusepidemie officieel uit tot een pandemie. Na deze aankondiging namen landen over de hele wereld specifieke maatregelen om de verspreiding van het virus te vertragen. Ondanks de middelen die werden ingezet om het virus te bestrijden, heeft de pandemie een aanzienlijke impact gehad op onze gezondheid, onze maatschappij en onze economie in het algemeen.

 

Acht maanden later zijn we in staat om een eerste beoordeling van de situatie te maken en een financiële analyse te geven van de sectoren die door het coronavirus het hardst werden getroffen.


Analyse van de prestaties van de Europese beursindexen

Onderstaande tabel beschrijft de prestaties (exclusief dividenden) van de Europese beursindexen die gebaseerd zijn op de STOXX Europe 600 index tussen 3 februari en 15 oktober 2020.

 

Sector Prestaties
Technologie 9,2 %
Basismaterialen 1,0 %
Gezondheid -5,0 %
Industrie -6,5 %
Nutsdiensten -6,7 %
Consumptiegoederen -8,3 %
Cyclische consumptiegoederen -8,4 %
Telecommunicatie -19,2 %
Vastgoed -20,4 %
Financiën -29,6 %
Energie -38,7 %

Bron: Refinity Eikon, gebaseerd op de STOXX Europe 600 sectorindexen tussen 03-02-20 en 15-10-20.

 

Over het algemeen kan voor de meeste sectorindexen een neerwaartse trend worden waargenomen, waarbij sommige industrieën harder worden getroffen dan andere.

De indexen gelinkt aan de energie-, financiële en vastgoedsector werden het hardst getroffen met dalingen van respectievelijk -38,7%, -29,6% en -20,4%. Dit was vooral te wijten aan de beperkende maatregelen die overal ter wereld werden genomen.


Energiesector

En ce qui concerne l’industrie de l’énergie, le confinement généralisé qui s’est étalé sur les premier et deuxième trimestres 2020 a fortement réduit le niveau d’activité. L’implémentation du télétravail à grande échelle ou encore la faiblesse du secteur aérien ont lourdement pesé sur la demande pétrolière, ce qui a engendré un effondrement du prix du pétrole. Ainsi, le baril de Brent est passé sous la barre symbolique des 20 USD le 21 avril, ce qui n’était plus arrivé depuis près de 20 ans.


Financiële sector

Ondanks de massale toestroom van nieuwe investeerders die op zoek waren naar interessante deals tijdens de lockdown, kreeg de financiële sector het de afgelopen 8 maanden bijzonder zwaar te verduren. Enerzijds oefende het klimaat van lage rentetarieven, bevorderd door het flexibele beleid van de centrale banken, aanzienlijke druk uit op de marges van commerciële banken (zie ook ons artikel in La Libre over dit onderwerp).  Anderzijds hebben de banken voorzieningen getroffen op het vlak van dubieuze vorderingen om zo rekening te houden met het verhoogde risico op faillissementen ten gevolge van de pandemie. Zo hebben de vier grote banken die in België actief zijn (KBC, ING, Belfius en BNP) in de eerste helft van het jaar voorzieningen aangelegd voor een bedrag van meer dan 2 miljard euro.


Vastgoedsector

De vastgoedsector sluit de trieste lijst af van industrieën die het hardst door de pandemie getroffen zijn. Hoewel de logistieke vastgoedmarkt enige veerkracht heeft getoond, met name door de ontwikkeling van de e-commerce, heeft de gezondheidscrisis een aanzienlijke impact gehad op de kantoor- en commerciële vastgoedmarkt. De invoering van telewerk en de invoering van sociale afstandsmaatregelen op de werkvloer hebben de bedrijven ertoe aangezet de organisatie van hun werkruimtes te herzien, wat voor een aanzienlijke vertraging van de kantoorvastgoedactiveiten heeft gezorgd. De voorwaardelijke sluiting en heropening van winkels, de afname van het toerisme en de versnelling van e-commerce hebben het commerciële vastgoed onder druk gezet.


Technologiesector

De technologiesector van zijn kant heeft de kansen die voortvloeien uit de gezondheidscrisis, die als een katalysator voor verandering heeft gefungeerd, ten volle kunnen benutten. In de professionele wereld hebben telewerk en de massale toepassing van videoconferencing het gebruik van applicaties voor videoconferenties doen toenemen. In de privésfeer waren “Stay at Home” waarden ‑zoals het Netflix-streamingplatform – bijzonder populair tijdens de lockdown.


Conclusie

De coronaviruspandemie heeft de afgelopen 8 maanden een aanzienlijke invloed gehad op de wereldeconomie. De gevolgen van de crisis hebben zich echter heterogeen over verschillende sectoren verspreid. Zo zijn sommige sectoren, zoals de energiesector, de financiële sector en vastgoedsector, hard getroffen, terwijl andere sectoren zoals de technologiesector de mogelijkheden van de crisis ten volle hebben benut. Het valt nog af te wachten of de gevolgen van de tweede lockdown net zo dramatisch zullen zijn voor onze economie.

 

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten