Onafhankelijkheid

Deminor is een onafhankelijke onderneming, die gecontroleerd wordt door haar managing partners. Deminor is volledig onafhankelijk van derde partijen, externe machten of overige invloeden.

Gelijklopende belangen met de cliënt

Deminor biedt transparante en flexibele vergoedingsstructuren waarbij we niet bang zijn om te delen in zowel de risico’s als de mogelijke opbrengsten van onze cliënten. Op deze wijze proberen we de belangen van Deminor zo veel mogelijk op deze van de cliënt af te stemmen.

Kwaliteit

Deminor vertrekt steeds van een diepgaande analyse van de positie van de cliënt en onze strategie en acties worden onderbouwd door een zo grondig en volledig mogelijk onderzoek van alle beschikbare informatie.

Resultaatgericht

Deminor focust op het leveren van oplossingen en beoordeelt haar eigen prestaties aan de hand van de behaalde resultaten. In vele zaken is Deminor de eerste die in actie komt en daarbij gaan wij uitdagingen niet uit de weg.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Deminor neemt steeds de hoogst denkbare ethische normen en waarden in acht. Wij weigeren standpunten en belangen van cliënten te verdedigen die niet in lijn zijn met onze eigen normen en doelstellingen. Wij proberen ook onze bijdrage te leveren in een aantal maatschappelijk gedreven projecten.