Elk van onze interventies wordt op maat aangepast aan de wensen van onze cliënt(en).

Strikt vertrouwelijke en discrete interventie

De tussenkomst van Deminor blijft vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk, en heeft als uitgangspunt een constructieve aanpak en dialoog ter behartiging van de belangen, zodat eventuele geschillen worden vermeden of minnelijk worden opgelost.

Grondige voorafgaande analyse

Elke opdracht start met een grondige analyse, zowel juridisch als financieel, om de positie van de verschillende partijen in kaart te brengen en waar mogelijk te objectiveren door het leveren van deskundig advies.

Voorstel van strategie

Na deze grondige analyse wordt er een strategie en stappenplan voorgesteld, in functie van de doelstelling en belangen van de verschillende partijen, om zo tot een bemiddelde oplossing te komen.

Uitwerking van strategie

Deminor zal vervolgens de partijen bijstaan bij de uitwerking van de strategie en de implementatie van de beoogde oplossing en waar nodig ook via externe kanalen of met externe partijen (revisoren, advocaten, notarissen, accountants etc.) de belangen van de opdrachtgevers behartigen.

Transparante en flexibele vergoedingsmodaliteiten

Deminor biedt transparante en flexibele vergoedingsstructuren aan, waarbij we niet bang zijn om via een resultaatsgebonden formule (success fee) te delen in zowel de risico’s als de mogelijke opbrengsten voor onze cliënten. Zo proberen we de belangen van Deminor zo veel mogelijk op die van de cliënt af te stemmen. Wanneer Deminor werkt op basis van uurtarieven, wordt op voorhand een opdrachtbrief ondertekend en wordt er maandelijks gerapporteerd over de prestaties.