Governance

Bestuur en governance van Deminor

Aandeelhouders

Deminor Shareholder & Governance Services (Deminor NV) heeft als enige aandeelhouders haar drie gedelegeerd bestuurders (Pierre Nothomb, Bernard Thuysbaert en Pierre-Alexis Léonard) en twee historische niet-actieve aandeelhouders die sinds 2014 nog enkel actief zijn in de andere afdeling Deminor Recovery Services (Erik Bomans en Charles Demoulin).

 

Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur heeft de volgende samenstelling:

De Raad van Bestuur komt minstens 4 maal per jaar samen en is verantwoordelijk voor alle belangrijke strategische beslissingen, de goedkeuring van budgetten, bedrijfsplannen en ook voor de financiële rapportering en interne controle, het beloningsbeleid voor het management en het team, enz. Het dagelijks bestuur wordt uitbesteed aan de drie gedelegeerd bestuurders, waarbij ook management taken worden toegekend aan (project) managers binnen het team.

 

Adviesraad

Naast een Raad van Bestuur heeft Deminor NV een Adviesraad ingesteld, die als klankbord dient voor het management, telkens wanneer strategische aspecten of specifieke domeinen moeten behandeld worden en extern advies opportuun is. De Adviesraad komt minstens twee maal per jaar samen en behandelt uitsluitend strategische of structurele onderwerpen die van belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de Shareholder & Governance Services activiteiten.

De Adviesraad heeft uitsluitend een adviserende taak, de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid voor het beleid blijft bij de Raad van Bestuur.

Onze Adviesraad heeft de volgende samenstelling:

Externe leden:

Interne leden:

 

 

Lees hier meer over de historiek van Deminor (Shareholder & Governance Services).