Governance

Bestuur en governance van Deminor

Aandeelhouders

Deminor NV heeft als aandeelhouders haar vier Executive Partners (Pierre Nothomb, Bernard Thuysbaert, Pierre-Alexis Léonard en Thibaut Claes) en haar historische niet-actieve aandeelhouder (Erik Bomans) die sinds 2014 nog enkel actief is in de andere afdeling Deminor Recovery Services.

 

Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur heeft de volgende samenstelling:

De Raad van Bestuur komt minstens 4 maal per jaar samen en is verantwoordelijk voor alle belangrijke strategische beslissingen, de goedkeuring van budgetten, bedrijfsplannen en ook voor de financiële rapportering en interne controle, het beloningsbeleid voor het management en het team, enz. Het dagelijks bestuur wordt uitbesteed aan een Executive Committe (ExCom) onder leiding van een CEO.

 

Executive Committee (ExCom)

Onze Executive Committee heeft de volgende samenstelling:

De ExCom komt zeer regelmatig samen en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur, waarbij tussen de leden een duidelijke takenafbakening is afgesproken.

 

Adviesraad

Naast een Raad van Bestuur werd ook een Adviesraad ingesteld, die als klankbord dient voor het ExCom, telkens wanneer strategische aspecten of specifieke domeinen moeten behandeld worden en extern advies opportuun is. De Adviesraad komt minstens twee maal per jaar samen en behandelt uitsluitend strategische of structurele onderwerpen die van belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de activiteiten. De Adviesraad heeft een adviserende taak. De beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid voor het beleid blijft bij de ExCom en Raad van Bestuur.

Onze Adviesraad heeft de volgende externe leden: