Interne organisatie

Oprichting van een Adviesraad naast de Raad van Bestuur

Deminor Shareholder & Governance Services heeft de vorm van een naamloze vennootschap (Deminor NV, met als ondernemingsnummer BE0540666617).

Deminor NV heeft als enige aandeelhouders haar drie gedelegeerd bestuurders (Pierre Nothomb, Bernard Thuysbaert en Pierre-Alexis Léonard) en twee historische niet-actieve aandeelhouders die sinds 2014 nog enkel actief zijn in de andere afdeling Deminor Recovery Services (Erik Bomans en Charles Demoulin).

De Raad van Bestuur van Deminor NV heeft de volgende samenstelling:

De Raad van Bestuur komt minstens 4 maal per jaar samen.

Naast een Raad van Bestuur heeft Deminor NV een Adviesraad ingesteld.

Een Adviesraad biedt immers een grote meerwaarde als klankbord voor de Raad van Bestuur en voor haar aandeelhouders, telkens wanneer strategische aspecten of specifieke domeinen moeten behandeld worden.

Deminor werkt al jaren met diverse externe adviseurs. Sinds september 2018 heeft de Raad van Bestuur evenwel thans een formele Adviesraad ingesteld bestaande uit de drie gedelegeerde bestuurders en drie ervaren en onafhankelijke ondernemers en bedrijfsleiders die elk een bijdrage kunnen bieden vanuit hun diverse expertise, netwerk en ervaring.

De Adviesraad komt minstens twee maal per jaar samen en behandelt uitsluitend strategische of structurele onderwerpen die van belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de Shareholder & Governance Services afdeling.

De Adviesraad heeft uitsluitend een adviserende taak, de uiteindelijke belissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid voor het beleid blijft bij de Raad van Bestuur.

De Adviesraad heeft als interne leden de drie gedelegeerde bestuurders Pierre Nothomb, Bernard Thuysbaert en Pierre-Alexis Léonard.

Deminor is bijzonder verheugd en dankbaar beroep te kunnen doen op de hierna volgende drie externe leden van de Adviesraad:

Annick Van Overstraeten - adviesraad Deminor
Mevrouw Annick Van Overstraeten
De heer Jean-François Cats
De heer Jean-François Cats
Paul Borghgraef - adviesraad Deminor
De heer Paul Borghgraef