Elk van onze interventies wordt op maat aangepast aan de wensen van onze cliënt(en).


Confidentialiteit en discretie

Onze tussenkomst is vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk en discretie is cruciaal. Ons uitgangspunt is een constructieve aanpak en dialoog ter behartiging van de belangen, zodat conflicten worden vermeden of minnelijk worden opgelost.

Een grondige voorafgaande analyse

Elke opdracht start met een grondige analyse, zowel juridisch als financieel, om de positie van de verschillende partijen in kaart te brengen en waar mogelijk te objectiveren door het leveren van deskundig advies.

Een concreet voorstel van strategie

Na deze grondige analyse wordt er een strategie en stappenplan voorgesteld, in functie van de doelstelling en belangenafweging van de verschillende partijen, om zo tot een bemiddelde oplossing te komen.

De concrete uitwerking van de strategie

Deminor zal vervolgens de partijen bijstaan bij de uitwerking van de strategie en de implementatie van de mogelijke oplossingen en waar nodig ook via externe kanalen of met externe partijen (revisoren, advocaten, notarissen, accountants etc.) de belangen van de opdrachtgevers behartigen.

Transparante en flexibele vergoeding

Deminor biedt transparante en flexibele vergoedingsstructuren aan, waarbij we niet bang zijn om via een resultaat gebonden formule (success fee) te delen in zowel de risico’s als de mogelijke opbrengsten voor onze cliënten. Zo proberen we de belangen van Deminor zo veel mogelijk op die van de cliënt af te stemmen. Wanneer Deminor werkt op basis van uurtarieven, wordt op voorhand duidelijk gecommuniceerd en wordt er maandelijks gerapporteerd over de prestaties.