Over Deminor SGS

Waarom Deminor?

Sinds meer dan 30 jaar helpt Deminor aandeelhouders, bestuurders en bedrijfsleiders om duurzaam waarde te creëren. Hierbij wordt een evenwicht gezocht tussen de diverse belangen en wordt er gestreefd naar meer transparantie tussen de partijen.  Het doel is professionalisering en verbetering van de governance binnen de onderneming.

Voor wie?

Deminor levert diensten aan een zeer uitgebreid en gevarieerd klantenbestand:

Minderheidsaandeelhouders die zich benadeeld voelen

Niet-actieve aandeelhouders met vragen over hun positie en rechten als aandeelhouder

Professionele investeerders die bijstand wensen voor bijzondere aspecten bij de opvolging van hun participaties

Aandeelhouders die de waarde willen kennen van hun participatie en hun mogelijkheden om deze te verkopen

Bestuurders op zoek naar advies over professionalisering van hun onderneming of implementatie van een betere governance

Bedrijfsleiders en families die interne regels willen afspreken voor opvolging, betrokkenheid en zeggenschap van de diverse partijen binnen de onderneming

Aandeelhouders of bestuurders die een externe Fairness Opinie wensen over een beoogde transactie of over hun actiemogelijkheden

Partijen of hun adviseurs (bijv. advocaten, accountants) op zoek naar een bemiddelaar voor aandeelhoudersgeschillen of een expert in corporate governance

Governance Lees meer Governance
Cliënten Lees meer Cliënten
Team Lees meer Team
Waarden Lees meer Waarden
Aanpak Lees meer Aanpak
Historiek Lees meer Historiek
Over Deminor Lees meer Over Deminor