Waarom Deminor test

Sinds 25 jaar helpt Deminor aandeelhouders, bestuurders en bedrijfsleiders om duurzaam waarde te creëren. Hierbij wordt een evenwicht gezocht tussen de diverse belangen, wordt er gestreefd naar meer transparantie tussen de partijen en een professionalisering en verbetering van de governance binnen de onderneming.

Voor wie?

Deminor levert diensten aan een zeer uitgebreid en gevarieerd klantenbestand:

Minderheidsaandeelhouders die zich benadeeld voelen

Niet-actieve aandeelhouders met vragen over hun positie als minderheidsaandeelhouder

Professionele investeerders die bijstand wensen voor bijzondere aspecten bij de opvolging van hun participaties

Aandeelhouders die de waarde willen kennen van hun minderheidsparticipatie en de mogelijkheden om deze te verkopen

Administrateurs à la recherche de conseils en vue d’une professionnalisation de leur entreprise ou de la mise en œuvre d’une meilleure gouvernance

Bedrijfsleiders en families die interne regels willen afspreken voor opvolging, betrokkenheid en zeggenschap van de diverse partijen binnen de onderneming

Aandeelhouders of bestuurders die een externe Fairness Opinie wensen over een beoogde transactie of over hun actiemogelijkheden

Partijen of hun adviseurs (bijv. advocaten, accountants) op zoek naar een bemiddelaar voor aandeelhoudersgeschillen