Waarde en liquiditeit creëren voor aandeelhouders

Deminor helpt door juiste afspraken liquiditeit creëren voor aandeelhouders en op die manier ook waarde te creëren voor de onderneming.

Probleemstelling

KMO’s zijn meestal niet beursgenoteerd waardoor er geen of slechts een beperkte liquiditeit bestaat voor de aandelen.  Er zijn ook vaak beperkingen op de overdracht van aandelen waardoor het moeilijker is om een koper te vinden voor een minderheidsparticipatie in een KMO zonder de medewerking van de overige (meerderheids)aandeelhouders.

In familiale ondernemingen is het dikwijls ook de wens om geen vreemden in het kapitaal toe te laten.

Hierdoor kunnen spanningen ontstaan omdat sommige aandeelhouders, familieleden of vennoten willen uittreden, maar het onmogelijk is om tot een objectieve en faire oplossing te komen.  Soms is iedereen het wel eens dat dit de meest adequate oplossing is in het belang van het bedrijf en van alle partijen, maar vindt men geen akkoord of financiering.

 

Onze aanpak

Deminor beschikt over een team van financiële en juridische experten met een unieke expertise en ervaring inzake afspraken tussen aandeelhouders.

Wij begeleiden u om de juiste afspraken te maken om waarde te creëren voor uw aandelen en te genieten van de gewenste liquiditeit binnen de voorop gestelde tijdshorizon.

Dit gaat gepaard met een grondige analyse en waardebepaling van de onderneming en van uw participatie.

Daarnaast wordt gezocht naar een oplossing op maat binnen uw onderneming in functie van de tijdshorizon voor een exit, de financieringsmogelijkheden, de mogelijke interne of externe kandidaten om de participatie over te nemen, en de afspraken die alle partijen bereid zijn jegens elkaar aan te gaan.

De doelstelling is om zo spoedig mogelijk afspraken schriftelijk vast te leggen (dat kan geïncorporeerd worden in een aandeelhoudersovereenkomst) waarin de verhandelbaarheid van de aandelen wordt geregeld.  Meestal wordt er afgesproken dat een bepaalde partij (bestaande aandeelhouder, groepsvennootschap, exploitatievennootschap, derde partij,…)  wordt aangesteld die onder strikte voorwaarden (een deel van) de participatie al dan niet tijdelijk overneemt.  Meestal wordt ook voorzien om jaarlijks of met regelmaat een waardebepaling te maken, zodat alle aandeelhouders de evolutie van de waarde kunnen volgen.

 

Onze methode

Deminor begeleidt u van a tot z bij het vastleggen van deze afspraken tussen de aandeelhouders:

Stap 1 Analyse van de bestaande schriftelijke en mondelinge afspraken tussen de aandeelhouders.
Stap 2 Waardebepaling van de onderneming en/of van de participatie.
Stap 3 Inventarisatie, toelichting en bespreking van de mogelijke scenario's voor meer liquiditeit met alle betrokken partijen.
Stap 4 Tot stand brengen van een consensus en finaliseren van de (aandeelhouders)afspraken.

Onze cliënten

 • Aandeelhouders die garanties willen over de liquiditeit van hun participatie.
 • Bedrijfsleiders en bestuurders die een gezonde verhouding met de aandeelhouders nastreven, waaronder de mogelijkheid van een exit.
 • Families op zoek naar een “interne beurs” om het bedrijf in de familie te houden.
 • Advocaten, boekhouders of consultants op zoek naar een expert in het opstellen van afspraken tussen aandeelhouders.

 

Uw garanties

Deminor staat voor:

 • Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak.
 • Strikte confidentialiteit.
 • Erkende expertise en ervaring sinds meer dan 25 jaar inzake corporate governance.
 • Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze interventies aan elke situatie aan te passen.
 • Transparante voorwaarden die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief.

Budget

 • Vooraf afgesproken uurtarief, of een vast budget voor de volledige opdracht.
 • De mogelijkheid om een indicatief budget te bepalen voor elke fase van de opdracht, eventueel ook deels via een variabele resultaatgebonden vergoeding (success fee).
 • Een maandelijkse facturatie met een gedetailleerd overzicht van de prestaties.

Onze referenties

Gezien het vertrouwelijk karakter van de meeste dossiers, zijn deze enkel beschikbaar op aanvraag.

Klik hier voor een overzicht van onze tussenkomsten en getuigenissen van onze cliënten

 

Vragen? Aarzel niet ons te contacteren

Kantoor Brussel: Tel. +32 (0)2 674 71 10

Kantoor Gent: Tel. +32 (0)9 283 71 10

Email. info@deminor.com