Voldoende beschermd als aandeelhouder?

Gratis gepersonaliseerde positiescan

Deminor heeft vanuit haar uitgebreide ervaring in corporate governance en aandeelhoudersvraagstukken een positiescan voor aandeelhouders ontwikkeld.

Krijg aan de hand van een 40-tal vragen inzicht in de sterktes en zwaktes van uw positie als aandeelhouder op de volgende niveaus:

✔️ Aandeelhoudersstructuur

✔️ Bestuur en bedrijfsleiding

✔️ Transparantie en toezicht

✔️ Familiale relaties (indien van toepassing op uw situatie)