Nieuws

Vennootschap en bestuurder? BTW regeling uitgesteld tot 1 april 2016

Eind november 2014 had de FOD Financiën beslist om het keuzestelsel voor de BTW van rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar op te heffen. Vanaf 1 januari 2015 zouden deze rechtspersonen de gewone BTW-regels moeten toepassen. Die regeling zou dus in werking treden op 1 januari 2015.

Na een eerste uitstel tot 1 januari 2016 heeft de administratie inmiddels beslist om een bijkomende termijn toe te kennen tot 1 april 2016.

Dit uitstel wordt als volgt toegelicht: “Rekening houdend met de talrijke vragen en om de betrokkenen voldoende tijd te gunnen om de beoogde wijzigingen correct toe te passen, heeft de FOD Financiën beslist om de invoering van deze regeling uit te stellen tot 1 april 2016.”

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten