Nieuws

Unizo leden krijgen toegang tot expertise van het Deminor team

Unizo biedt via haar aanbod “Expert@Board” een snel, efficiënt en betaalbaar advies, via een netwerk van experten elk met hun ervaring en expertise in hun domeinen. Voor vragen en advies die betrekking hebben op aandeelhoudersvraagstukken en deugdelijk bestuur, kunnen de Unizo leden voortaan ook het team van Deminor als experten inschakelen.

Unizo is met de jaren gegroeid dankzij baanbrekend werk ter behartiging van de belangen van KMO’s en van zelfstandige ondernemers. Hierbij zijn meer en meer ‘grotere’ KMO’s zeer actief geworden in de uitbouw van de organisatie en van haar activiteiten.

Unizo heeft in 2005 het initiatief genomen van de zogenaamde Code Buysse, waarin voor de eerste maal aanbevelingen werden geformuleerd op het vlak van deugdelijk bestuur (corporate governance) voor niet beursgenoteerde ondernemingen, met ook in het bijzonder aandacht en aanbevelingen ten behoeve van familiebedrijven.

Sinds de eerste Code Buysse heeft Deminor zich vastberaden ingezet bij de verdere ondersteunding, verspreiding en implementatie van deze aanbevelingen. Sinds enkele jaren is Bernard Thuysbaert, managing partner van Deminor, dan ook voorzitter van de Stuurgroep die binnen Unizo dit project ondersteunt en coördineert. Sinds enkele maanden wordt dit project ook mede ondersteund door medewerkers van de KBC Bank.

Voorlopig is het actieterrein beperkt tot Vlaanderen, maar er wordt door Deminor ook actief gezocht naar uitbreiding of vergelijkbare initiatieven in de andere regio’s.

Wanneer KMO’s de eerste stappen willen zetten naar beter en deugdelijk bestuur, en hiervoor een expert willen inschakelen, kan dit voortaan ook via UNIZO onder het aanbod van een ‘Expert@Board’. Een intake gesprek wordt aangeboden aan een vaste prijs van 360 EUR exclusief BTW, en nadien wordt hiervan een verslag gemaakt met een concreet stappenplan om de geschetste problematiek in kaart te brengen en op passende wijze te begeleiden.

Sinds september 2015 kunnen de Unizo leden via het Expert@Board aanbod ook het team van Deminor als experten inschakelen. Dit kan dus het geval zijn telkens wanneer er vragen zijn of advies nodig is met betrekking tot aandeelhoudersvraagstukken of over deugdelijk bestuur of professionalisering van het bestuur van de onderneming.

Er wordt hierbij telkens onderzocht of de Expert@Board opdracht van Deminor eventueel gedeeltelijk kan worden gesubsidieerd onder de zogenaamde KMO-portefeuille regeling die door de Vlaamse regering wordt uitgewerkt.

Deminor verheugt zich om voortaan haar expertise ook te kunnen aanbieden aan UNIZO leden, maar uiteraard blijven wij ook onze diensten aanbieden aan alle KMO’s zoals wij dit inmiddels bijna 25 jaar mogen doen.
Voor meer informatie neem contact op met Bernard Thuysbaert

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten