Structureren van familiale governance

Deminor helpt de belangen in het familiebedrijf te stroomlijnen en de bevoegdheden evenwichtig te verdelen tussen de verschillende betrokken partijen door samen afspraken te maken en vast te leggen in een familiecharter. Op die manier wordt een duidelijke familiale governance uitgestippeld en worden de fundamenten gelegd voor een vlotte familiale opvolging.

In een familiebedrijf zijn de belangen die op het spel staan niet altijd eenvoudig te verzoenen.  Bovendien zijn er meestal personen die verschillende hoedanigheden combineren met elk hun eigen belang (familielid, aandeelhouder, bestuurder, manager,…).

 

De afwezigheid van afspraken hierover is vaak de oorzaak van conflicten:

 • Er is een gebrek aan transparantie en informatie.
 • Er is geen evenwichtige vertegenwoordiging in het bestuursorgaan.
 • Er doen zich belangenconflicten voor.
 • Er is geen lange termijn visie.
 • Er is geen duidelijkheid over de overgang van bevoegdheden en generatiewissels.
 • Er is geen strategie bepaald voor de toekomst.

Conflicten zijn dan weer nefast voor het runnen en de continuïteit van het familiebedrijf:

 • Er wordt geen vooruitgang geboekt.
 • Er heerst een gevoel van wantrouwen.
 • Er doet zich een blokkering voor bij het nemen van beslissingen, wat kan leiden tot gerechtelijke procedures.
 • Er is een gebrek aan evolutie en innovatie binnen de onderneming.

Het structureren van familiale governance in familiebedrijven en het vastleggen van de afspraken in een familiecharter laat toe tijdig te anticiperen op deze uitdagingen waaronder de opvolging of generatiewissels binnen de onderneming.

 

Onze methode voor het structureren van familiale governance

Deminor beschikt over een team van financiële en juridische experts met een unieke expertise en ervaring op vlak van familiale governance.

Wij begeleiden u van A tot Z bij het op punt zetten van uw interne structuur en de opmaak van een familiecharter op maat.

Voorbereiding
Stap 1 Bondige analyse van de vennootschap en haar aandeelhouderstructuur.
Stap 2 Individuele en/of collectieve gesprekken op basis van vragenlijsten en/of gespreksonderwerpen.
Stap 3 Synthese van de verschillende standpunten, discussie en vinden van een consensus.
Stap 4 Opstellen en ondertekenen van een aandeelhoudersovereenkomst of familiecharter.
Uitvoering
Stap 5 Uitvoering van de afspraken gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst of het familiecharter.

Onze cliënten

 • (Familiale) aandeelhouders of bestuurders die de werking van de bestuursorganen willen professionaliseren.
 • (Familiale) aandeelhouders die op lange termijn zekerheid willen over de eigendom en het bestuur van de familiale onderneming.
 • (Familiale) aandeelhouders of ondernemers in de positie van minderheidsaandeelhouder.

Uw garanties

Deminor staat voor:

 • Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak.
 • Strikte vertrouwelijkheid.
 • Meer dan 30 jaar erkende expertise en ervaring op vlak van corporate governance en de bescherming van minderheidsaandeelhouders.
 • Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze tussenkomst aan elke situatie aan te passen
 • Transparante voorwaarden, die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief

Budget

 • Een vooraf afgesproken uurtarief of een vast budget voor de volledige opdracht.
 • De mogelijkheid om een indicatief budget te bepalen voor elke fase van de opdracht.
 • Een maandelijkse facturatie met een gedetailleerd overzicht van de prestaties.

Onze referenties

Gezien het vertrouwelijk karakter van de meeste dossiers zijn deze enkel beschikbaar op aanvraag.
Klik hier voor een overzicht van onze tussenkomsten en getuigenissen van onze cliënten

 

Advies nodig op vlak van familiale governance?

Aarzel niet om ons te contacteren!

Telefonisch:

Kantoor Brussel: +32 (0)2 674 71 10
Kantoor Gent: +32 (0)9 283 71 10

Via e-mail:

info@deminor.com

 

Indien u graag meer te weten komt over het structureren van familiale governance kan u onze volgende pagina’s en downloads raadplegen:

 

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten