Structureren van uw familiale governance

In een familiebedrijf zijn de belangen die op het spel staan niet altijd eenvoudig te verzoenen.  Bovendien zijn er meestal personen die verschillende hoedanigheden combineren met elk hun eigen belang (familielid, aandeelhouder, bestuurder, manager,…).

Deminor helpt uw belangen te aligneren en bevoegdheden evenwichtig te verdelen tussen de verschillende actoren door samen met alle partijen afspraken te maken en vast te leggen in een familiecharter.

 

De afwezigheid van afspraken is vaak de oorzaak van conflicten:

 • Gebrek aan informatie
 • Geen vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur
 • Belangenconflicten
 • Geen lange termijn visie
 • Geen duidelijkheid over overgang van bevoegdheden / generatie
 • Geen strategie

 Conflicten zijn nefast voor het runnen van het familiebedrijf:

 • Stilstand
 • Gevoel van wantrouwen
 • Blokkering / gerechtelijke procedures
 • Gebrek aan evolutie / innovatie

Dit kan worden geanticipeerd door afspraken vast te leggen in een familiecharter.

Onze methode

Een familiecharter op maat.

Voorbereiding
Stap 1 Korte analyse van de vennootschap en haar aandeelhouderstructuur.
Stap 2 Individuele en/ of collectieve gesprekken op basis van vragenlijsten en/of gespreksonderwerpen.
Stap 3 Synthese van de verschillende standpunten, discussie en vinden van een consensus.
Stap 4 Opstellen en ondertekenen van een aandeelhoudersovereenkomst of familiecharter.
Uitvoering
Stap 5 Uitvoering van de afspraken gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst of het familiecharter.

Veel voorkomende vragen

 • Welke strategie voor de toekomst?
 • Welke hypotheses in het business plan?
 • Moet men het familiaal karakter behouden?
 • Welke machtsverhoudingen tussen de partijen?
 • Mogelijke oplossingen voor uitstap-wensen van aandeelhouders?
 • Hoe een efficiënte adviesraad of raad van bestuur tot stand brengen?
 • Welke verloning voor bestuurders en leden van de familie?
 • Welk dividendbeleid?
 • Behoefte aan een jaarlijkse waardering?
 • Hoe de niet-actieve aandeelhouders betrokken houden?
 • Welke criteria en procedures voor de aanwerving van leden van de familie?

Uw garanties

Deminor staat voor:

 • Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak ten aanzien van alle leden van de familie
 • Strikte confidentialiteit
 • Erkende expertise en ervaring sinds 25 jaar met bijstand inzake corporate governance
 • Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze interventies aan elke situatie aan te passen
 • Transparante voorwaarden, die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief

Budget

 • Vooraf afgesproken uurtarief, of een vast budget voor de volledige opdracht
 • De mogelijkheid om een indicatief budget te bepalen voor elke fase van de opdracht
 • Een maandelijkse facturatie met een gedetailleerd overzicht van de prestaties

Onze referenties

Gezien het vertrouwelijk karakter van de meeste dossiers, zijn deze enkel beschikbaar op aanvraag.

Klik hier voor een overzicht van onze tussenkomsten en getuigenissen van onze cliënten

Klik hier om onze practice sheet ‘Structureren van uw familiale governance’ te downloaden

Vragen? Aarzel niet ons te contacteren

Kantoor Brussel: Tel. +32 (0)2 674 71 10

Kantoor Gent: Tel. +32 (0)9 283 71 10

E-mail: info@deminor.com

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten