Structureren van uw familiale governance: de aanpak van Deminor

Deminor helpt u belangen te aligneren en bevoegdheden evenwichtig te verdelen tussen de verschillende actoren dankzij een adequate governance structuur

In een familiebedrijf zijn de belangen die op het spel staan niet altijd eenvoudig te verzoenen.

 

De afwezigheid van afspraken is vaak de oorzaak van conflicten:

 • Gebrek aan informatie
 • Geen vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur
 • Belangenconflicten

 Conflicten zijn nefast voor het runnen van het familiebedrijf:

 • Gevoel van wantrouwen
 • Blokkering / gerechtelijke procedures

Dit kan worden geanticipeerd door een evenwichtige aandeelhoudersovereenkomst.

Onze methode

Een “all-in” aandeelhoudersovereenkomst op maat.

Voorbereiding
Stap 1: Korte analyse van de vennootschap en haar aandeelhouder- structuur.
Stap 2: Individuele en/ of collectieve gesprekken.
Stap 3: Synthese van de verschillende standpunten, discussie en vinden van een consensus.
Stap 4: Opstellen en ondertekenen van de aandeelhouders- overeenkomst of het familiecharter.
Uitvoering
Stap 5: Uitvoering van het pact en waardering van de vennootschap.

Veel voorkomende vragen in aandeelhoudersovereenkomsten

 • Welke strategie voor de toekomst ?
  Welke hypotheses in het business plan ?
 • Moet men het familiaal karakter behouden ?
 • Welke machtsverhoudingen tussen de partijen ?
 • Mogelijke oplossingen voor uitstap-wensen van aandeelhouders ?
 • Hoe een efficiënte adviesraad of raad van bestuur tot stand brengen ?
 • Welke verloning voor bestuurders en leden van de familie ?
 • Welk dividendbeleid ?
  Behoefte aan een jaarlijkse waardering ?
 • Hoe de niet-actieve aandeelhouders betrokken houden ?
 • Welke criteria en procedures voor de aanwerving van leden van de familie ?

Uw garanties

Deminor staat voor:

 • Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak ten aanzien van alle leden van de familie.
 • Strikte confidentialiteit.
 • Erkende expertise en ervaring sinds 25 jaar met de bijstand aan bestuurders en aandeelhouders inzake corporate governance.
 • Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze interventies aan elke situatie aan te passen.
 • Transparante voorwaarden, die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief.

Budget

Deminor stelt voor:

 • Vooraf afgesproken uurtarief.
 • Een maandelijkse facturatie met gedetailleerd overzicht van de prestaties.
 • De mogelijkheid om een indicatief budget te verkrijgen in elk stadium van de opdracht.

Download deze folder als pdf

Vragen? aarzel niet ons te contacteren

Tel. +32 (0)2 674 71 10
Email. info@deminor.com

Aanverwante diensten

Governance & Aandeelhoudersbelangen Dienst

Governance & Aandeelhoudersbelangen

Minderheidsparticipatie Dienst

Minderheidsparticipatie

Opvolging en overname van bedrijven Dienst

Opvolging en overname van bedrijven

Beursgenoteerde bedrijven Dienst

Beursgenoteerde bedrijven