Deminor is de toonaangevende Europese onderneming inzake de behartiging van aandeelhoudersbelangen, bescherming van investeerders, het terugwinnen van geleden verliezen en op het gebied van corporate governance. Onze dienstverlening is gericht op investeerders in publieke beursgenoteerde ondernemingen en op aandeelhouders en bestuurders in niet-beursgenoteerde meestal familiale ondernemingen.

Wij verlenen bijstand aan particulieren, ondernemingen en institutionele investeerders met het terugvorderen van economische verliezen die ze geleden hebben als gevolg van wangedrag. Typische situaties waarin we tussenkomen zijn het verspreiden van misleidende informatie, marktmanipulatie, schendingen van vennootschapsrecht, financieel recht en mededingingsrecht, faillissementen en soortgelijk gedrag. Wij helpen onze cliënten met het omzetten van hun juridische vorderingen in waardevolle economische activa.

Wij bieden advies en bijstand aan minderheidsaandeelhouders en bestuurders van KMO’s en familiebedrijven inzake aandeelhoudersbelangen en corporate governance.

Ons multidisciplinair team van financiële en juridische professionals heeft expertise en ervaring in : deugdelijk bestuur of corporate governance, bemiddeling bij conflicten tussen aandeelhouders, bestuurders en management, de voorbereiding en begeleiding van (familiale) opvolging, waardebepaling van bedrijven of participaties, opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten of familiecharters, financiële analyse en kritische evaluatie van een businessplan.