Nieuws

Relevante fiscale actualiteit: de nieuwe speculatietaks ook voor u van toepassing?

Overweegt u om recent aangekochte aandelen te verkopen? Sinds 1 januari 2016 houdt u er best rekening mee dat uw transactie mogelijk onderworpen is aan de speculatietaks.

De meerwaarden gerealiseerd door natuurlijke personen, buiten hun beroepsactiviteiten, op beursgenoteerde aandelen, warranten, opties en andere financiële producten die binnen de 6 maanden na hun aankoop verkocht worden, zijn onderworpen aan een zogenaamde speculatietaks van 33%.

De speculatietaks is van toepassing op effecten die u verworven heeft sinds 1 januari 2016 en binnen de zes maanden herverkoopt. Effecten die u reeds in bezit had voor deze datum vallen niet onder de speculatietaks.

Houd er rekening mee dat effecten verworven via schenking eveneens onderworpen zijn aan de speculatietaks indien ze binnen de 6 maanden verkocht worden. De wetgever wenst hiermee te vermijden dat belastingplichtigen aan deze speculatietaks ontsnappen door de effecten te schenken en vervolgens te verkopen via de begunstigde. Daarentegen zijn verworven effecten in het kader van een successie vrijgesteld van de speculatietaks.

De speculatietaks wordt berekend volgens het “last in, first out” (LIFO) principe. Hierbij veronderstelt de wetgever dat u bij een verkoop altijd de laatst bijgekochte effecten verkoopt. De meerwaardetaks wordt berekend op de prijs bij verkoop min de prijs die u bij aankoop betaald heeft. Voor de berekening mogen de betaalde Belgische beurstaksen worden verrekend, andere kosten (waaronder het makelaarsloon of buitenlandse belastingen) niet.

De taks wordt ingehouden aan de bron (door uw Belgische bank of broker) voor de meerwaarden gerealiseerd in België, terwijl u de gerealiseerde meerwaarden in het buitenland zelf dient aan te geven.

Daarentegen zijn de minwaarden niet verrekenbaar, met uitzondering indien u binnen de periode van 6 maanden op hetzelfde aandeel zowel meer- als minwaarden boekt. Het saldo kan hierbij echter nooit negatief zijn.

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten