Referenties

Wat onze cliënten zeggen

Michel Eeckhout

Chairman United Caps

United Caps heeft Deminor gevraagd om een evaluatie van haar raad van bestuur uit te voeren.
Dit kwalitatieve werk maakte het mogelijk om de werking van de raad van bestuur te verbeteren, maar ook om vragen te stellen over de managementstructuur en het bestuur van de groep in het algemeen.
Het is de bedoeling van de raad van bestuur om deze ervaring in de toekomst regelmatig te herhalen, zodat er een efficiënt en gemotiveerd management- en bestuursorgaan blijft bestaan.
De aanpak van Deminor, die gebaseerd is op interviews met de bestuurders, is bijzonder aangepast aan het familiale en consensuele karakter van de raad en het aandeelhouderschap van de United Caps groep.

Tom Gheysens

Oprichter Audioprof Group International

Als je bedrijf in een verkoopproces komt waarbij de meerderheidsaandeelhouder dat proces leidt, heb je als minderheidsaandeelhouder belang bij een eigen adviseur die je van jouw mogelijke bezorgdheden ontzorgt. Externe adviseurs aanbrengen ligt gevoelig, maar die gevoeligheid verdween zodra ik met het gereputeerd merk Deminor vertrouwen en professionaliteit kon aanbrengen. Hun werkwijze is menselijk, open-minded, op maat, kort op de bal en tegelijk bewaken ze op jouw vraag het proces mee vanop de zijlijn zonder het proces te verstoren. Het Deminor-team kon éénieders belangen goed inschatten ten behoeve van het best mogelijke eindresultaat. Top!

Jean-Marie Thibaut

Chief Financial Officer MAINSYS Group

De MAINSYS-groep is de laatste jaren steeds groter geworden en heeft belangrijke veranderingen ondergaan, zoals het opzetten van een nieuwe bestuursstructuur en het aangaan van partnerships met verschillende spelers in onze sector.
Deminor heeft ons in deze ontwikkelingen ondersteund en is steeds een betrouwbare partner die aan onze verwachtingen voldoet en wiens expertise een echte toegevoegde waarde vormt voor de ontwikkeling van onze groep.

Hubert Fabri

Voorzitter Socfin, Socfinaf en Socfinasia

We deden beroep op Deminor om na te denken over de structuur en het bestuur van onze groep.
Deminor heeft ons relevante richtlijnen gegeven, de holdings voorzien van een corporate governance charter en heeft haar opdracht met professionalisme en inzet uitgevoerd.

Jean Galler

Jean Galler

Wijnbouwer-chocolademaker - oprichter van Galler Chocolatiers

Deminor hielp me bij het onderhandelen over de best mogelijke voorwaarden voor het verlaten van de groep waarvan ik CEO, oprichter en minderheidsaandeelhouder was. Ik heb met name waardering voor hun expertise in het verdedigen van minderheidsbelangen, zowel op juridisch als financieel vlak, en ook voor hun beschikbaarheid en reactiesnelheid in alle stadia van dit lange proces.

André Emsens

Manager Château d'Emptinne

In het kader van een investeringsproject in een start-up heb ik Deminor gevraagd mij te helpen een weloverwogen beslissing te nemen en te helpen de beste voorwaarden te onderhandelen.
Deminor heeft mij meer specifiek bijgestaan in de financiële aspecten van de geplande transactie (financiële modellering - risicoanalyse - waardering van de onderneming). Ik waardeer vooral de kwaliteit van het werk en hun reactievermogen bij het beantwoorden van mijn vragen.

Pierre-Yves de Laminne de Bex

Président

De Compagnie du Bois Sauvage heeft Deminor de opdracht gegeven om een Board Assessment uit te voeren. Deminor heeft haar missie in detail en op basis van individuele gesprekken uitgevoerd, wat heeft bijgedragen aan een betere definitie van onze doelstellingen en governance.

Bart De Smet

CEO

We hebben bij Deminor steeds mensen gevonden die de belangen van hun cliënten hard verdedigen, en die in het belang van het bedrijf en al zijn stakeholders onderhandelen over een oplossing. De overeenkomst die we hebben bereikt is de belangrijkste overeenkomst die ooit is ondertekend tussen aandeelhouders en een bedrijf in Europa.

Louis Machiels

Gedelegeerd Bestuurder

Groep Machiels is een 100% familiebedrijf met investeringen in milieu, hernieuwbare energie en real- estate. Naast onze eigen bedrijven participeren wij in tal van joint-ventures.
Wij hebben de expertise van Deminor leren kennen bij de verdediging van de belangen van minderheidsaandeelhouders. Deminor heeft ons ook professioneel begeleid bij de uitwerking en toepassing van Corporate Governance. Wij hebben kunnen ervaren dat deugdelijk bestuur en nauwe opvolging van de bedrijfsstrategie deel uitmaken van het DNA van Deminor.
De samenwerking met Deminor hebben wij ervaren als een ‘Partnership’ .

Marcel Eeckhout

Ondernemer, Investeerder en oprichter van MCS Solutions

Als ondernemer doe ik regelmatig beroep op externe adviseurs. Bij de keuze van een externe adviseur ga ik zeer omzichtig te werk. Dit was ook het geval toen ik koos om mij te laten bijstaan door Deminor. Ik zocht voor mijn aandeelhoudersbelangen een partner, niet alleen met kennis van zaken en ervaring maar ook met de juiste attitude en resultaatgerichte aanpak. Deminor bleek de juiste partner waarmee het constructief en prettig samenwerken was.

Yves Trouveroy

Partner E-Capital

E-Capital is een actieve en betrokken investeerder. Zodra wij geconfronteerd worden met vragen over de governance of de positie van de aandeelhouders in het bedrijf waarin wij geïnvesteerd hebben, biedt Deminor ons een onafhankelijke en kritische opinie als expert met meer dan 20 jaar ervaring.

Koen Dejonckheere

CEO GIMV

Gimv is een beursgenoteerde financier van ambitieus groeikapitaal in België en de buurlanden. Wij kennen Deminor als een belangrijke business-partner en stakeholder. Waar kapitaal, management, entrepreneurs, internationale groei en/of innovatie samenkomen is het vraagstuk van professionele governance doorheen ons traject als institutionele aandeelhouder een evident aandachtspunt. Deminor is voor ons dan ook een gerespecteerde best practice opinie-leader die ons zowel rechtstreeks als onrechtstreeks kan klankborden.

Paul Borghgraef

Voorzitter Raad van Bestuur Retail Estates

Bij Retail Estates zijn aandeelhouderswaarde en de bescherming van de minderheidsaandeelhouders permanente aandachtspunten. Wanneer wij beroep doen op Deminor, beschikken wij niet alleen over een zeer professioneel advies maar genieten wij tegelijk ook van een bijzonder kritisch en onafhankelijk klankbord.

Ilse Bens, Peter Bens, Teun Van Hulzen

directieleden Buga-Auto

Als familiebedrijf zochten wij 3 jaar geleden extern advies en begeleiding om een aantal nog openstaande aandeelhoudersvraagstukken uit te klaren. Deminor werkt snel en op een grondige manier, zowel juridisch als financieel. Op alle belangrijke momenten gebruiken wij het Deminor team als klankbord zodat wij de juiste beslissingen kunnen nemen binnen de familiale groep. Wij kunnen ook altijd op hen rekenen om de familiale vergaderingen op een professionele en objectieve manier voor te bereiden en bij te wonen.

Olivier Beghin

CEO Isohemp

In het kader van de ontwikkeling van onze activiteiten en de realisatie van een business plan om het bedrijf in staat te stellen nieuwe wegen in te slaan, zijn we op zoek gegaan naar externe investeerders.Deminor heeft ons begeleid bij de realisatie van het partnerschap met de nieuwe investeerder: het voeren van de onderhandelingen, het opstellen van contractuele en juridische documenten, ... Ik waardeerde vooral hun beschikbaarheid, flexibiliteit en professionaliteit waarmee we deze nieuwe stap snel en efficiënt konden voltooien.

Jacques Beherman

CEO Beherman European

Deminor heeft het bedrijf en de familie Beherman bijgestaan in het opzetten van een nieuwe governance structuur. De aandeelhoudersovereenkomst die zij hebben uitgewerkt en die nu van kracht is, zorgt voor een betere werking van de familiale onderneming en voorkomt de gebruikelijke problemen die mogelijk zijn bij een generatiewissel.

Sophie Le Clercq

Voorzitter Raad van Bestuur Cit Blaton

De groep CIT Blaton heeft een sterke evolutie gekend de laatste jaren. Deminor heeft ons begeleid om onze governance en onze structuren aan te passen aan de grotere omvang en in functie van onze ambities. De tussenkomst van Deminor in dit proces heeft de familie gerustgesteld en ervoor gezorgd dat ons bedrijf in familiale handen kan blijven.

Bernard Helson

CEO Maison Dandoy

De zesde generatie van aandeelhouders heeft het bedrijf Maison Dandoy grondig hervormd in een professionelere groep met een meer gediversifieerd aanbod producten dan voordien, en met een eigen netwerk van winkels. De uitdaging was om het organigram, de structuren en de governance van de groep hieraan aan te passen, en om haar dochterbedrijven te organiseren zodat het bedrijf op een gestructureerde wijze kan blijven groeien. Deminor heeft een belangrijke rol gespeeld in heel deze denkoefening en in de voorbereiding van de beslissingen die door de familie hieromtrent zijn genomen. En deze oefening is uitgemond in de ondertekening van een aandeelhoudersovereenkomst die door Deminor is uitgewerkt. Deze oefening heeft onder meer de mogelijkheid geboden aan de zevende generatie binnen de familie om het roer in handen te nemen inzake een aantal strategische aspecten van het bedrijf.

Deminor bestanden

Dossier 2023

Gezien het vertrouwelijke kader van de meeste dossiers, werd de identiteit van onze cliënt(en) en de naam van het bedrijf niet weergegeven.

Meerdere cliënten zijn echter bereid om op individuele basis te getuigen van hun samenwerking met Deminor. Gelieve ons te contacteren per e-mail mocht u met één van deze cliënten in contact willen komen.

Opstellen van en onderhandelen over een aandeelhouders overeenkomst

Bedrijf actief in de vastgoedsector

Dossier 2022

Gezien het vertrouwelijke kader van de meeste dossiers, werd de identiteit van onze cliënt(en) en de naam van het bedrijf niet weergegeven.

Meerdere cliënten zijn echter bereid om op individuele basis te getuigen van hun samenwerking met Deminor. Gelieve ons te contacteren per e-mail mocht u met één van deze cliënten in contact willen komen.

Opstellen van een mede-eigendomsovereenkomst

Bedrijf actief in de vastgoedsector

Strategisch, juridisch en financieel advies aan een minderheidsfamilietak inzake het beheer van zijn participatie

Familie groep

Strategisch en juridisch advies over het beheer van een aandeelhoudersgeschil en vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Onderneming in de IT sector

Bescherming belangen op de jaarlijkse algemene vergadering

Minderheidsaandeelhouder in holding

Begeleiding raad van bestuur

Onderneming in het vastgoed

Bijstand uitwerking dadingsovereenkomst

Medeoprichter van een technologie scale-up

Begeleiding exit aandeelhouder

Onderneming in de transportsector

Begeleiding instap fonds

Familiale aandeelhouder

Verkoop onderneming

Onderneming in bouw

Advies rechten aandeelhouder en bestuurder

Onderneming in particulier transport

Advies rechten coöperanten

Coöperatie landbouw

Advies bestuurder

Onderneming in projectontwikkeling

Vermogensdashboard en cashflowdashboard

Familiaal vermogen

Strategisch conflict aandeelhouders

Onderneming in logistiek

Strategie conflict aandeelhouders

Onderneming in verhuur vastgoed

Strategisch advies participatie

Onderneming in accountancy

Begeleiding familietak in kader van algemene vergadering

Onderneming in etenwaren

Begeleiding bemiddeling

Familiale holding

Begeleiding business plan

Onderneming in marketing

Investeringsanalyse

Holding

Fiscaal advies structurering

Holding

Begeleiding raad van bestuur

Onderneming in artificial intelligence

Advies aandeelhouder en begeleiding raad van bestuur

Onderneming in tuinaanneming

Begeleiding algemene vergadering beursgenoteerde onderneming

Familiale holding

Begeleiding raad van bestuur

Onderneming in Accountancy

Strategisch advies bestuurder

Onderneming in etenswaren

Bemiddeling tussen aandeelhouders

Onderneming in vrije tijdsbesteding

Begeleiding verkoop

Onderneming in vrije tijdsbesteding

Bemiddeling tussen aandeelhouders van een joint venture

Startup in de mobiliteitssector

Advies aandeelhouder kapitaal verhoging

Onderneming in analyse metrische data

Begeleiding conflict aandeelhouders

Onderneming in artificial intelligence

Strategisch advies bestuurder

Onderneming in verhuur vastgoed

Onderhandeling van een dading in het kader van een conflict tussen familiale aandeelhouders

Onderneming actief in de vastgoedsector

Bemiddeling tussen twee (50/50) aandeelhouders

Vennootschap naar Luxemburgs recht, actief in de mobiliteitssector

Bijstand in het kader van een aandeelhoudersconflict en de verdeling van het familievermogen

Bedrijf actief in de vastgoedsector

Opmaak leningsovereenkomst in het kader van de uitkoop van een aandeelhouder

Bedrijf actief in industrieel onderhoud en constructie

Vertegenwoordiging aandeelhouders bij algemene vergadering

Basketbalclub

Onderhandeling van de verkoop van een minderheidsparticipatie

KMO met een sociaal oogmerk, exepert in gegevensanalyse

Juridische en financiële ondersteuning bij de verkoop van een onderneming

Scaleup (SAAS) actief in de HR sector

Opstellen van een waarderingsverslag in het kader van een aandeelhoudersconflict

Groep actief in voedingsproducten en restaurantuitbating

Bijstand aan een aandeelhouder in het kader van een splitsing van een vennootschap

Bedrijf in vermogensbeheer van vastgoed

Dossier 2021

Gezien het vertrouwelijke kader van de meeste dossiers, werd de identiteit van onze cliënt(en) en de naam van het bedrijf niet weergegeven.

Meerdere cliënten zijn echter bereid om op individuele basis te getuigen van hun samenwerking met Deminor. Gelieve ons te contacteren per e-mail mocht u met één van deze cliënten in contact willen komen.

Aankoop handelsactiviteit

Onderneming in tuinaanneming

Onderhandelen van een fundraising en opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst

Indoor cycling start-up

Onderhandelen van een fundraising en opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst

Technologiebedrijf in de financiële sector

Begeleiding individuele en collectieve gesprekken in het kader van de opmaak van een familiecharter

Familiebedrijf actief in de verkoop van professioneel werk- en beschermingsmateriaal

Sterkte-zwakte analyse positie oprichter-minderheidsaandeelhouder

Medeoprichter van een technologie scale-up

Sterkte-zwakte analyse van de positie van een onderzoeker/oprichter

Technologieproject ontwikkeld binnen een universiteit

Onderhandelen van een fundraising en opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst

Start-up in vrije tijd en sport

Advies holdingstructuur

Founders van onderneming actief in hernieuwbare energie

Review investeringscontracten

Investeerder in onderneming actief in energiesector

Fairness opinie

Professionele bouwmarkt

Advies beëindiging functie

CEO van onderneming actief in hernieuwbare energie

Advies bij samenwerkingscontracten leverancier

Industriële onderneming bouw

Opmaak van een aandeelhouders- overeenkomst

Bedrijf actief binnen de e-commerce sector

Onderhandelen van een fundraising en opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst

Start-up in media en marketing

Advies bij aandeelhoudersleningen

Bedrijf actief in vuurbestrijding en beveiliging

Onderhandeling bij de verkoop van een participatie in het kader van een familiaal conflict

Onderneming actief in de verkoop van bouwmaterialen

Bijstand in het kader van een aandeelhoudersconflict en de splitsing van het familievermogen

Onderneming in de vastgoedsector

Opmaak financieel dashboard

Familiaal investeringsfonds

Bijstand bij de overdracht van activa aan een stichting

Non-profit organisatie

Begeleiding bij investeringsstrategie na verkoop van onderneming

Verkoper van een onderneming

Begeleiding, waardering en onderhandeling van de exit van een aandeelhouder

Verzekeringsmaatschappij

Analyse van de werking van het bestuur en management en de naleving van governance

Investeringsbedrijf in de scheepvaartindustrie

Onderhandelen van een fundraising en opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst

Scale-up in off-site bouwconstructies

Waardering van een vennootschap

Patrimoniumvennootschap met een vastgoedportefeuille

Opstellen business plan

Dienstverlener in de vastgoedsector

Begeleiding algemene vergadering

Bedrijf actief in fondsenbeheer

Strategisch advies aandeelhouder en bestuurder

Bedrijf actief in levensmiddelen

Begeleiding verkoop en roll-over

Bedrijf actief in Industriële bouw

Onderzoek boekhouding en onderhandeling exit

Bedrijf actief in lifestyle

Vereniging van aandeelhouders met het oog op het behoud van de beursnotering van een vennootschap

Orange Belgium

Begeleiding van een conflict tussen aandeelhouders en het opstellen van een transactieovereenkomst

Onderneming actief in de textielsector

Onderhandelen van een exit van een aandeelhouder

Onderneming actief in de logistieke sector

Advies i.v.m. de uitkoop van een aandeelhouder

Onderneming in voedingssector

Advies in het kader van participatiebeheer en statutenwijziging

Onderneming actief in de hydraulische sector

Begeleiding joint venture

Onderneming in biotechnologie

Strategische begeleiding aandeelhouders en bestuurders

Onderneming in voedingssector

Advies aandeelhouder i.v.m. kapitaalverhoging

Onderneming in software ontwikkeling

Begeleiding en bemiddeling familiaal conflict

Industriële onderneming veiligheid

Uitkoop van een minderheidsaandeelhouder

Onderneming actief in het verwerken van hout

Verkoop van een technologiebedrijf

Digitaal platform

Opstellen business plan

Onderneming in aanneming

Opmaak van een gedragscode en compliance charter

Bedrijf actief in de adviesverlening en verkoop van pomptoepassingen

Benchmark bezoldiging bestuurders en topmanagers

Industriële beursgenoteerde onderneming

Strategisch advies bij oplossing conflict

Onderneming in software ontwikkeling

Advies omtrent de strategie en het wettelijk kader voor aandeelhoudersresoluties

Milieu NGO

Dossier 2020

Gezien het vertrouwelijke kader van de meeste dossiers, werd de identiteit van onze cliënt(en) en de naam van het bedrijf niet weergegeven.

Meerdere cliënten zijn echter bereid om op individuele basis te getuigen van hun samenwerking met Deminor. Gelieve ons te contacteren per e-mail mocht u met één van deze cliënten in contact willen komen.

Opmaak van een aandeelhouders- overeenkomst

Bedrijf actief in de marketing consulting

Opmaak actieplan met strategische en corporate governance aanbevelingen

Familiale groep

Onderhandelen van een fondsenwerving en opstellen van een aandeelhouders- overeenkomst

Startup actief in materiaalbeheer

Opstellen van een familiecharter

Familiale groep

Overdracht van een vastgoedpatrimonium

Familiale vastgoedvennootschap

Onderhandelen van een exit van een aandeelhouder

Onderneming actief in de verkoop van tuingereedschap

Waardering van een vennootschap

Bedrijf actief in de productie van afdichtingsmaterialen

Waardering van een vennootschap

Onderneming actief in vastgoedbeheer

Begeleiding instap private equity

Onderneming in ontwikkeling van software

Onderhandelen van een exit

Onderneming in digital marketing

Begeleiding generatie-overdracht

Onderneming medische sector

Analyse positie minderheidsaandeelhouder

Industriële onderneming

Onderhandelen van een exit

Industriële onderneming

Onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsparticipatie

Bedrijf actief in de farmaceutische consultancy

Begeleiding inzake vermogensbescherming en aanpassing statuten

Familiale holding

Begeleiding van de raad van bestuur en aandeelhoudersvergadering

Familiebedrijf actief in autosector

Analyse positie minderheidsaandeelhouder

Onderneming in zorgsector

Bijstand aan institutionele aandeelhouders in het kader van een buitengewone algemene vergadering

Bedrijf actief in de biotech sector

Stemadvies aan institutionele investeerder

Beursgenoteerde onderneming

Onderhandeling en ondersteuning in het kader van de verkoop van verschillende participaties

Familiebedrijf

Analyse positie minderheidsaandeelhouder

Agro onderneming

Analyse van een minderheidsparticipatie

Familiale hotelgroep

Opzetten en faciliteren van een algemene vergadering door middel van een online vergader- en stemsysteem

Bedrijf in de voedingssector

Opmaak samenwerkings- overeenkomst in het kader van de toetreding van een nieuwe partner

Verzekeringskantoor

Advies en bijstand aan de aandeelhouders in het kader van kapitaalverhogingstransacties

Startup actief in multimedia

Onderhandeling van de verkoop van een minderheidsparticipatie

Vastgoedvennootschap

Verdediging van minderheidsbelangen in het kader van een voorstel tot statutenwijziging

Familiale onderneming actief in de voedingssector

Dossier 2019

Gezien het vertrouwelijke kader van de meeste dossiers, werd de identiteit van onze cliënt(en) en de naam van het bedrijf niet weergegeven.

Meerdere cliënten zijn echter bereid om op individuele basis te getuigen van hun samenwerking met Deminor. Gelieve ons te contacteren per e-mail mocht u met één van deze cliënten in contact willen komen.

Advies en bijstand bij de sluiting van een partnerschap

Bedrijf actief in de vastgoedsector

Bemiddeling tussen aandeelhouders en aanbevelingen inzake governance

Familiebedrijf actief in de automobielsector

Bijstand, waardering en onderhandeling van de uitstap van een aandeelhouder

Familiale vennootschap actief in vastgoedbeheer

Voorbereiden van de opvolging

Familiaal bouwbedrijf

Secretariaat en begeleiding bestuursorganen in het kader van dividendbeleid

Familiale vastgoedvennootschap

Advies aan aandeelhouders bij voorstel voor investeringsovereenkomst en aandeelhoudersovereenkomst

Onderneming actief in IT ontwikkeling

Waardering in het kader van een herschikking van het kapitaal

Producent van bouwmaterialen

Evaluatie van de raad van bestuur

Luxemburgse industriële groep

Integratie van verschillende bedrijven

Schoonmaak- en verwerkingsactiviteit scheepsvaart

Begeleiding verkoopsproces

Professionele audiosystemen

Bemiddeling

Makelaar

Overdracht bedrijf aan volgende generatie

Verkoop en productie landbouwmachines

Advies en begeleiding bij de verkoop van aandelen

Internationale industriële groep

Bijstand aan een minderheidsaandeelhouder tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering

Onderneming actief in de logistieke sector

Analyse van een minderheidsparticipatie

Vastgoedvennootschap

Bijstaan van minderheidsaandeelhouder bij voorstel voor aandeelhouders- overeenkomst.

Familieholding

Oprichting van een nieuwe onderneming en overdracht van een bedrijfstak

Onderneming actief in IT

Aanbevelingen inzake de stemming op de algemene vergadering

Franse beursgenoteerde verzekeringsonderneming

Analyse van een aandeelhouders- overeenkomst

Start-up in social media

Bemiddeling conflict aandeelhouders en verbetering van de corporate governance

Informatietechnologie en services

Analyse vennootschaps- en vermogensstructuur

Industriële wasserij

Advies verkoopsproces

Reisevents

Schadebegroting op basis van een financiële analyse

Internationale handelaar in grondstoffen

Opzetten verkoopsstructuur België

Producent medisch materiaal

Opstellen overeenkomsten nieuwe activiteit met partners

Industriële drukkerij

Analyse minderheidspositie in familiale groep en aanpassingen corporate goverance

Internationale industriële groep

Aankoopbegeleiding

Vastgoedvennootschap

Dossier 2018

Gezien het vertrouwelijke kader van de meeste dossiers, werd de identiteit van onze cliënt(en) en de naam van het bedrijf niet weergegeven.

Meerdere cliënten zijn echter bereid om op individuele basis te getuigen van hun samenwerking met Deminor. Gelieve ons te contacteren per e-mail mocht u met één van deze cliënten in contact willen komen.

Opstellen overeenkomsten voor de toetreding van een nieuwe vennoot

Verzekeringskantoor

Opstellen van een familiecharter

Verzekeringskantoor

Onderhandelen en opstellen van een overeenkomst voor een familiaal bedrijf

Familiale groep actief in verschillende dienstensectoren (waaronder reiniging en industrieel schilderen)

Waardebepaling, financiële vormgeving en risicoanalyse

Start-Up

Ontslag CEO en verkoop minderheidsparticipatie

Mediabureau

Opmaak corporate governance-charter

Beursgenoteerd bedrijf actief in de productie van grondstoffen

Bijstand bij de bestuurs- en aandeelhoudersvergadering

Familiale onderneming in de autodistributie

Bijstand aan een minderheidsaandeelhouder tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering

Onderneming actief in de logistieke sector

Opmaak corporate governance-structuur en aandeelhouders-overeenkomst

Bouwbedrijf

Evaluatie van de raad van bestuur

Beursgenoteerd bedrijf

Analyse van een minderheidsparticipatie

Onderneming actief in digitale marketing

Advies en beoordeling van een aandeelhouderspositie

Onderneming gespecialiseerd in medische research en ontwikkeling

Waardebepaling van een bedrijf

Onderneming gespecialiseerd in confiserie

Opstellen overeenkomsten voor de toetreding van een nieuwe vennoot

Accountantskantoor

Dossier 2017

Gezien het vertrouwelijke kader van de meeste dossiers, werd de identiteit van onze cliënt(en) en de naam van het bedrijf niet weergegeven.

Meerdere cliënten zijn echter bereid om op individuele basis te getuigen van hun samenwerking met Deminor. Gelieve ons te contacteren per e-mail mocht u met één van deze cliënten in contact willen komen.

Advies en bijstand van een minderheidsaandeelhouder

Onderneming actief in de audiovisuele sector

Onderhandeling van de verkoop van een minderheidsparticipatie

Onderneming actief in de farmaceutische distributie

Financiële analyse en beoordeling aandeelhouderspositie

Onderneming gespecialiseerd in de import en export van diepvriesproducten

Waardebepaling van een onderneming

Onderneming actief in carrosseriewerken

Onderhandeling van de potentiële verkoop van de onderneming

Onderneming actief in de betonsector

Verdediging van minderheidsbelangen in het kader van een statutenwijziging

Onderneming actief in de exploitatie van grondstoffen

Verdediging van minderheidsbelangen in een squeeze-out procedure

Onderneming actief in farmaceutische distributie

Onderhandeling en begeleiding bij de verkoop van een minderheidsparticipatie

Onderneming actief in de ontwikkeling van een webplatform

Onderhandeling en begeleiding bij de sluiting van een partnership

Onderneming actief in de bouwsector

Verkoop van een minderheidsparticipatie

Vennootschap actief in de zorgsector

Oplossen van een conflict tussen aandeelhouders

Vennootschap actief in vrijetijdsactiviteiten

Onderhandelen en opstellen van een aandeelhouders- overeenkomst

Accountantskantoor

Aanbevelingen inzake de stemming op de algemene vergadering

Franse beursgenoteerde verzekeringsonderneming

Onderhandelen en opstellen van een aandeelhouders- overeenkomst

Onderneming actief in technische verlichtingsoplossingen op maat in binnen-en buitenland

Onafhankelijk deskundige in een rechtszaak

Uitkoop minderheids- aandeelhouders

Vastgoedgroep

Onderhandelen en opstellen van een aandeelhouders- overeenkomst

Familiale vastgoedonderneming

Waardebepaling en verkoop van een minderheids- participatie

Projectontwikkelaar

Dossier 2016

Gezien het vertrouwelijke kader van de meeste dossiers, werd de identiteit van onze cliënt(en) en de naam van het bedrijf niet weergegeven.

Meerdere cliënten zijn echter bereid om op individuele basis te getuigen van hun samenwerking met Deminor. Gelieve ons te contacteren per e-mail mocht u met één van deze cliënten in contact willen komen.

Ondernemingswaardering

Onderneming actief in softwareontwikkeling en IT consulting

Verkoop van een minderheidsparticipatie

Onderneming actief in het ontwerp en de realisatie van verlichtingsoplossingen

Onderhandeling en begeleiding bij de beëindiging van een partnership

Asset manager van vastgoed in BeLux

Vertegenwoordiging van een minderheidsaandeelhouder in de bedrijfsorganen

Producent en verdeler van bouwmaterialen

Analyse van een ontwerp van aandeelhoudersovereenkomst

Vennootschap in toeristische sector die een natuurgebied uitbaat

Herstructurering en redactie van een aandeelhoudersovereenkomst

Familiale groep actief in de ambachtelijke productie

Bijstand van een minderheidsaandeelhouder tijdens de raad van bestuur en aandeelhoudersvergaderingen

Onderneming actief in de marketing en communicatie

Verkoop van een meerderheidsparticipatie

Startup ontwikkeling van een webplatform

Aankoop van een minderheidsparticipatie

Aankoop van een minderheidsparticipatie

Onderhandeling en begeleiding bij de beëindiging van een partnership

Asset manager van vastgoed in BeLux

Opstellen van een familiecharter

Groep van Belgische en Luxemburgse vennootschappen

Onafhankelijke ondernemingswaardering

Onderneming actief in de constructie sector

Aanbevelingen inzake de stemming op de algemene vergadering

Franse beursgenoteerde verzekeringsonderneming

Verkoop van 95,85 % van de aandelen

Familiale onderneming actief in het looien van leer

Verkoop van 17% minderheidsparticipatie

Verzekeringsmakelaar

Dossier 2015

Gezien het vertrouwelijke kader van de meeste dossiers, werd de identiteit van onze cliënt(en) en de naam van het bedrijf niet weergegeven.

Meerdere cliënten zijn echter bereid om op individuele basis te getuigen van hun samenwerking met Deminor. Gelieve ons te contacteren per e-mail mocht u met één van deze cliënten in contact willen komen.

Verkoop van 20% minderheidsparticipatie

Software en advieskantoor voor facility management

Uittreding minderheids- aandeelhouders

Familiale holding

Ondernemingswaardering en kapitaal verhoging

Onderneming actief in het implementeren van ERP-software

Ondernemingswaardering

Onderneming actief in de brokerage en private banking sector

Opmaken van een Business Plan

Verzekeringsonderneming

Uitwerking van een familiecharter

Familiale holding van een industriële groep

Uitonverdeeldheid treding

Familiaal patrimonium

Waardering in het kader van een herschikking van het kapitaal

Producent van bouwmaterialen

Ondernemingswaardering

Onderneming actief in de design en inrichting van kantoren

Fairness opinion

Projectontwikkelaar

Uitkoop minderheids- aandeelhouders en familiale regeling

Vastgoedgroep

Uitvoeren van een onafhankelijk deskundigenonderzoek in het kader van een geschil over de verkoopprijs

Luxemburgse trustmaatschappij

Search en evaluatie van externe bestuurders op voordracht van familiale aandeelhouders

Verzekeringsmakelaar

Voorbereiden van de opvolging

Groothandel en producent van decoratieartikelen

Dossier 2014

Gezien het vertrouwelijke kader van de meeste dossiers, werd de identiteit van onze cliënt(en) en de naam van het bedrijf niet weergegeven.

Meerdere cliënten zijn echter bereid om op individuele basis te getuigen van hun samenwerking met Deminor. Gelieve ons te contacteren per e-mail mocht u met één van deze cliënten in contact willen komen.

Verkoop van een minderheidsparticipatie

Familiale vastgoedvennootschap