Professionaliseren van uw bestuur: de aanpak van Deminor

Deminor helpt u bij het organiseren en professionaliseren van de vergaderingen van de raad van bestuur en algemene vergadering.

Deminor beschikt over een team van financiële en juridische experten met een unieke expertise en ervaring inzake corporate governance.

Mogelijke situaties

 • Gebrek aan corporate governance
 • Benoeming van externe bestuurders
 • Veel niet-actieve aandeelhouders
 • Gebrek aan transparantie
 • Vertrouwensbreuk tussen (niet-actieve) aandeelhouders en management
 • (Familiale) conflicten
 • Gebrek aan communicatie
 • Nood aan duidelijke financiële rapportering en performantie indicatoren (KPI’s)

Onze oplossingen

 • Implementeren van een efficiënt corporate governance model
 • Opstellen van duidelijke en precieze werkingsregels (intern reglement en/of aandeelhoudersovereenkomst)
 • Professionaliseren van de werking van de bestuursorganen
 • Herstellen van de communicatie met de (minderheids)aandeelhouders
 • Invoeren van een financiële rapportering
 • Coördineren en notuleren van de vergaderingen
 • Remediëren inzake conflicten
 • Naleven van alle wettelijke formaliteiten en termijnen

Onze methode

Deminor begeleidt u van a tot z bij het organiseren van de vergaderingen en het professionaliseren van uw interne structuur:

Stap 1 Opstellen van een intern reglement inzake de vergaderingen van de bestuursorganen en/ of een aandeelhoudersovereenkomst
Stap 2 Opstellen van de agenda en verzamelen van de documentatie in samenspraak met het management
Stap 3 Versturen van de formele oproepingen met de agenda en overmaken van de documentatie
Stap 4 Waarnemen van het secretariaat en optreden als coördinator tijdens de vergaderingen
Stap 5 Opstellen van de notulen van de vergaderingen. Opvolgen van de genomen beslissingen met de betrokken partijen

Onze cliënten

 • Aandeelhouders of bestuurders die de werking van de bestuursorganen willen professionaliseren.
 • Bedrijfsleiders bekommerd om een goede corporate governance te implementeren.
 • Advocaten, boekhouders of consultants op zoek naar een expert voor het coördineren en notuleren van de vergaderingen van de bestuursorganen.

Uw garanties

Deminor staat voor:

 • Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak.
 • Strikte confidentialiteit.
 • Erkende expertise en ervaring sinds meer dan 25 jaar inzake corporate governance.
 • Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze interventies aan elke situatie aan te passen.
 • Transparante voorwaarden die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief.

Budget

 • Vooraf afgesproken uurtarief.
 • De mogelijkheid tot het bepalen van een vast budget per vergadering of op jaarbasis.
 • Een maandelijke facturatie met gedetailleerd overzicht van de prestaties.

Onze referenties

Gezien het vertrouwelijk karakter van de meeste dossiers, zijn deze enkel beschikbaar op aanvraag.

Download deze folder als pdf

Vragen? aarzel niet ons te contacteren

Tel. +32 (0)2 674 71 10
Email. info@deminor.com

Aanverwante diensten

Governance & Aandeelhoudersbelangen Dienst

Governance & Aandeelhoudersbelangen

Minderheidsparticipatie Dienst

Minderheidsparticipatie

Opvolging en overname van bedrijven Dienst

Opvolging en overname van bedrijven

Beursgenoteerde bedrijven Dienst

Beursgenoteerde bedrijven