Professionaliseren van uw bestuur

Deminor helpt u bij het professionaliseren van de vergaderingen van uw bestuur en het kiezen voor de adequate structuur en taakverdeling, een noodzaak bij een groeiende onderneming of familiebedrijf.

Mogelijke situaties

 • Gebrek aan corporate governance
  • geen heldere structuur
  • onduidelijke verdeling van bevoegdheden en taken
 • Behoefte aan externe bestuurders
 • Veel niet-actieve aandeelhouders
 • Gebrek aan transparantie
 • Vertrouwensbreuk tussen (niet-actieve) aandeelhouders en management
 • (Familiale) conflicten
 • Gebrek aan communicatie
 • Nood aan duidelijke financiële rapportering en performantie indicatoren (KPI’s)

Onze oplossingen

 • Implementeren van een efficiënt corporate governance model
 • Matrix met overzicht van taken en bevoegdheden
 • Duidelijke en precieze werkingsregels (intern reglement en/of aandeelhoudersovereenkomst)
 • Professionaliseren van de werking van de bestuursorganen
 • Herstellen van de communicatie met de (minderheids)aandeelhouders
 • Invoeren van een financiële rapportering
 • Coördineren en notuleren van de vergaderingen
 • Remediëren inzake conflicten
 • Naleven van alle wettelijke formaliteiten en termijnen

Onze methode

Deminor beschikt over een team van financiële en juridische experten met een unieke expertise en ervaring inzake corporate governance.

We begeleiden u van a tot z bij het professionaliseren en op punt zetten van uw interne structuur:

Stap 1 Grondige analyse en overzicht van de bestaande structuur en organen, de schriftelijke en mondelinge afspraken en de gebruiken binnen de onderneming
Stap 2 Oplijsten van de werk- en verbeterpunten
Stap 3 Opmaak van een nieuwe structuur die aansluit bij de werkelijkheid
Stap 4 Bespreking en goedkeuring van de werkpunten en nieuwe structuur en opmaak van een actieplan
Stap 5 Uitvoering van het actieplan en opmaak van alle nodige documentatie

Onze cliënten

 • Aandeelhouders of bestuurders die de werking van de bestuursorganen willen professionaliseren.
 • Bedrijfsleiders bekommerd om een goede corporate governance te implementeren.
 • Advocaten, boekhouders of consultants op zoek naar een corporate governance expert.

Uw garanties

Deminor staat voor:

 • Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak.
 • Strikte confidentialiteit.
 • Erkende expertise en ervaring sinds meer dan 25 jaar inzake corporate governance.
 • Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze interventies aan elke situatie aan te passen.
 • Transparante voorwaarden die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief.

Budget

 • Vooraf afgesproken uurtarief.
 • De mogelijkheid om een indicatief budget te bepalen voor elke fase van de opdracht.
 • Een maandelijkse facturatie met een gedetailleerd overzicht van de prestaties.

Onze referenties

Gezien het vertrouwelijk karakter van de meeste dossiers, zijn deze enkel beschikbaar op aanvraag.

Klik hier voor een overzicht van onze tussenkomsten en getuigenissen van onze cliënten

Klik hier om onze practice sheet ‘Professionaliseren van uw bestuur’ te downloaden

Vragen? Aarzel niet ons te contacteren

Kantoor Brussel: Tel. +32 (0)2 674 71 10

Kantoor Gent: Tel. +32 (0)9 283 71 10

Email. info@deminor.com

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten