Privacy

Deminor zal de privacy van de bezoekers van haar website respecteren en zal alle ontvangen informatie als vertrouwelijk behandelen.

Dit is de privacy policy van de website Deminor.com.  Er wordt van tijd tot tijd een update gemaakt van deze policy, bij voorbeeld zodra er functionaliteiten van de website aangepast of toegevoegd worden.  De gewijzigde versie treedt vanaf publicatie op de website onmiddellijk in werking.

Deminor NV (hierna Deminor, wij, ons) respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en behandelt alle ontvangen informatie als vertrouwelijk.

Deminor kan door het gebruik van deze website informatie over u verzamelen aan de hand van cookies.  Cookies helpen Deminor meer inzicht te verwerven over hoe de website gebruikt wordt en hoe de website verbeterd kan worden.  De enige beheerder van de verzamelde informatie zal Deminor zijn.  Behalve indien anders vereist of toegestaan bij wet, mogen wij de door u verschafte informatie over uzelf gebruiken om te antwoorden op uw vraagstelling, om u gevraagde informatie te bezorgen, of om u details over onze dienstverlening te bezorgen.

Gelieve ons te contacteren indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen.  Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Tenzij dit vereist is om u te voorzien van de noodzakelijke informatie of diensten, zal Deminor uw persoonlijke informatie in geen enkel geval vrijgeven aan enige andere partij zonder uw voorafgaande toestemming.

Wij kunnen uw IP-adres en de gegevens van uw bezoek, verkregen aan de hand van cookies,  enkel intern gebruiken om onze website te verbeteren (zoals het evalueren van de prestaties en het gebruik van de website) en voor analytische doeleinden.  In geen enkel geval zullen uw gegevens aan derde partijen doorgegeven worden voor commerciële doeleinden.

De informatie die u deelt, wordt beveiligd op verscheidene technologische en organisatorische niveaus zoals firewalls, beveiligde servers en data processing contracten met derde partijen.

U hebt toegang tot al uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken en u mag ons steeds verzoeken om zo spoedig mogelijk elke foute of onvolledige informatie recht te zetten, of om uw gegevens te laten verwijderen.

De inhoud van deze website wordt auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van de volgende rechtspersoon:

Deminor NV Joseph Stevens Straat 7 B – 1000 Brussel (België)

Ondernemingsnummer BE 0540.666.617

Email info@deminor.com