Events

Panelgesprek met Barbara Torfs en Matthieu Boone

De vreemde eend in de bijt of samen in het nest bij de opvolging?

We blikken tevreden terug op een geslaagde avond in het prachtig kader van het Museum van Deinze en de Leiestreek en waren aangenaam verrast door de talrijke opkomst.

Als advieskantoor voor aandeelhouders en bestuurders, organiseert Deminor regelmatig en ook heel enthousiast paneldebatten door en voor ondernemers. Wij verheugen ons dat het thema van de niet-actieve aandeelhouder in het familiebedrijf zo veel bijval heeft gekregen.

Telkens we KMO’s of familiebedrijven adviseren, in het kader van de opvolging/overname van het bedrijf, het bemiddelen tussen de aandeelhouders of bij de verkoop/aankoop van een minderheidsparticipatie, stellen we vast dat ondernemers graag meer willen weten over de aanpak en werkwijze van Deminor. In al onze interventies zoeken wij naar oplossingen op maat en proberen wij de belangen te aligneren tussen de aandeelhouders, het bestuur en het management, met voldoende onderscheid tussen de belangen van de familie en de belangen van het bedrijf

Graag blikken we ook even inhoudelijk terug op het debat met Barbara Torfs en Matthieu Boone, die beiden met enorm veel overtuiging en passie in debat gingen over het thema: ‘De niet-actieve aandeelhouder in het familiebedrijf: de vreemde eend in de bijt of samen in het nest bij de opvolging?’

We begonnen met de vraag: Hoe zien jullie de rol van een aandeelhouder in een familiebedrijf? Is er een onderscheid tussen actieve en niet-actieve aandeelhouders?
Barbara Torfs gaf aan dat betrokkenheid, inzet en interesse door de niet-actieve aandeelhouders de sleutel zijn van het succes in het familiebedrijf; alle neuzen dienen in dezelfde richting te wijzen; alle leden van de familie dienen zich achter dezelfde waarden te scharen. Juist om die reden heeft de familie Torfs net een intense oefening achter de rug voor het opstellen van het familiecharter.

Matthieu Boone benadrukte tevens het belang van de (minderheids-)aandeelhouders aangezien zij, in tijden van crisis of bij de opvolging van het bedrijf, deelnemen aan de besluitvorming bij belangrijke beslissingen.

Vervolgens werd er stil gestaan bij het zogenaamde “takkensysteem” binnen het familiebedrijf.
Zowel bij Schoenen Torfs als bij Lotus Bakeries heeft de familie ervoor gekozen om het takkensysteem te behouden waarbij iedere familietak een vertegenwoordiger heeft in de Raad van Bestuur. Deminor merkt dat families soms kiezen om in de volgende generaties af te stappen van het takkensysteem.

Vervolgens werd nagedacht over de toetreding van familieleden die actief worden in het bedrijf.
Op dit punt houdt Lotus Bakeries er dan weer een heel andere politiek op na dan Schoenen Torfs: terwijl bij schoenen Torfs de leden van de familie werkzaam kunnen zijn op alle niveaus, kunnen zij bij Lotus Bakeries enkel en alleen aan de slag op managementniveau. Matthieu Boone lichtte de achtergrond van deze regel toe alsook het inherent conflict dat vroeg of laat ontstaat tussen het familielid, werkzaam op een lager niveau, en de manager.

Barbara Torfs gaf van haar kant meer uitleg over de open policy binnen Schoenen Torfs, waarbij de sollicitaties van familieleden op de lagere niveaus eveneens behandeld worden door de HR-manager.

Tot slot werd ook uitvoerig stilgestaan bij het familiecharter als instrument voor het aligneren van de belangen tussen de aandeelhouders en het voorzien van een adequate informatie en transparantie.
Volgens Matthieu Boone dient men de niet-actieve aandeelhouders zowel emotioneel als rationeel te verbinden met het bedrijf: emotioneel door het aanwakkeren van de fierheid, het ambassadeurschap, omdat men deel uitmaakt van het familiebedrijf en rationeel door o.a. een goede dividendpolitiek.

Conclusie
Als conclusie kunnen we stellen dat het aligneren van de belangen tussen enerzijds de aandeelhouders, de bestuurders en het management, en anderzijds de familie, het bedrijf en haar aandeelhouders van cruciaal belang is. Daarom is het zo belangrijk om de transparantie, communicatie en betrokkenheid van de (minderheids-)aandeelhouders in het bedrijf te vergroten, ook deze die niet actief zijn in het bedrijf. Ook het tijdig anticiperen van de opvolging van het management, de overdracht van de aandelen naar de volgende generatie, de mogelijkheid (of niet) om aandelen te verkopen wanneer bepaalde aandeelhouders dit wensen, is een must voor een duurzame waardecreatie in uw bedrijf.

Hierboven hebben we een sfeerfoto van de avond toegevoegd, met op de achtergrond het bekende werk ‘de Bietenoogst’ van Emile Claus.

indien u vragen zou hebben over dit debat of over de onderwerpen die aan bod zijn gekomen, aarzel dan niet om ons te contacteren. Dit kan via mail op info@deminor.com of op 02/674 71 10.

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten