Orange Belgium

Openbaar overnamebod Orange Belgium

Deminor is van mening dat het bod van 22 EUR geen rekening houdt met de belangen van de minderheidsaandeelhouders van Orange Belgium

Deminor, die door Polygon werd aangesteld in het kader van het openbaar overnamebod op Orange Belgium, heeft het initiële waarderingsverslag van Polygon’s financiële adviseur, de investeringsbank Ondra, ingekeken, evenals het verslag van Degroof Petercam en de opmerkingen van Ondra en Polygon op dit verslag. Net als Polygon is  Deminor van mening dat de prijs van 22 EUR per aandeel de belangen van de minderheidsaandeelhouders manifest miskent en dat deze prijs de minderheidsaandeelhouders tevens een aanzienlijk aandeel in de creatie van toekomstige waarde ontneemt.

Hieronder vindt u meer informatie over het dossier Orange Belgium:

Indien u het standpunt van Deminor deelt en/of indien u niet de intentie heeft om uw aandelen in Orange Belgium in te brengen in het kader van het bod en onder de huidige voorwaarden, gelieve ons dit te laten weten via het contactformulier.