Opvolging en overname van bedrijven

De opvolging of generatiewissels binnen de onderneming tijdig anticiperen is een grote uitdaging. Het defamiliariseren van het management van een bedrijf is een verregaande beslissing. De juiste opvolger kiezen kan relationeel bijzonder moeilijk zijn.

De overdracht van of de opvolging binnen een (familie)bedrijf betekent voor de betrokken partijen een ingrijpende verandering, waardoor het voor elke partij belangrijk is om op voorhand te weten wat zijn toekomstige rol zal zijn.

Deminor is voor dergelijke vraagstukken uw expertisepartner bij uitstek.

Familiecharter of aandeelhoudersovereenkomst

Het voorbereiden van de opvolging of overname is een proces van lange adem dat in veel ondernemingen, en voornamelijk in familiebedrijven, met veel emoties gepaard gaat. Om dit proces gestructureerd te laten verlopen, worden de interne relaties het best gedefinieerd in de vorm van een familiecharter of aandeelhoudersovereenkomst, waarbij de betrokkenheid van de aandeelhouders vergroot wordt en alle partijen perfect weten wat de spelregels zijn voor de toekomst.

In dit kader kan Deminor u bijstaan bij alle voorbereidende stappen, met aandacht voor zowel de emotionele, de juridische alsook de financiële aspecten, waaronder de opmaak van een (periodieke) waardebepaling van de aandelen van de onderneming.

Hierbij kan ook gedacht worden aan de oprichting van een familieraad (familieforum). Dit forum kan de bedrijfscultuur bij de aandeelhouders en familieleden versterken en als communicatiekanaal dienen voor het bespreken van de voornaamste evoluties in de onderneming.

Deminor kan concrete oplossingen aandragen, van concept tot realisatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van elke betrokken partij.

Informatie en opleiding

De niet-actieve aandeelhouders van een bedrijf hebben meestal een grote informatieachterstand. Teneinde de betrokkenheid van alle aandeelhouders te vergroten, dienen zij over de nodige kennis en informatie te beschikken. Deminor zorgt er voor dat de juiste afspraken gemaakt worden zodat de familieleden-aandeelhouders op regelmatige tijdstippen beschikken over de juiste informatie en zij begeleid, opgeleid en voorbereid worden inzake het beheer van de onderneming.

Objectieve waardebepaling en bedrijfsoverdracht

Indien er onder de bestaande aandeelhouders geen geschikte kandidaten zouden zijn voor de overname van de onderneming, staat Deminor de aandeelhouders bij in het opmaken van een objectieve waardering van hun participatie. In dit kader zal Deminor op zoek gaan naar geschikte kandidaat-overnemers en de transactie begeleiden van onderhandeling tot closing. Deminor kan ook zoeken naar adequate externe financiering wanneer dit nodig zou zijn.

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten