Nieuws

Opnieuw voerde Deminor in samenwerking met De Tijd een grootschalige enquête uit, waar 4500 aandeelhouders bij beurgenoteerde bedrijven aan deelnamen.

Het onderzoek informeerde naar diverse onderwerpen, waaronder het beleggersgedrag naar aanleiding van de effectentaks, alsook bij een volatielere markt, bij de recente overnamegolf op de Belgische beurs, bij dividenduitkeringen en bij de cryptomunten.  Wat opviel is dat 62 procent van de respondenten zichzelf als actieve belegger kwalificeerde en dus meer dan 10 transacties per jaar deed. Ook viel op dat er relatief meer Nederlandstalige, mannelijke beleggers bij de deelnemers waren die ouder zijn dan 45 en hoger opgeleid zijn.

De invoering van de effectentaks, een taks van 0,15 procent op een effectenrekening met een totale waarde van minstens 500.000 euro, heeft volgens een vijfde van de deelnemers invloed op hun investeringsgedrag.  De meerderheid zoekt haar toevlucht in andere investeringen. Zo wordt er meer geld in cash omgezet om op spaarboekjes te zetten of gaat men teruggrijpen naar vastgoed, wat de huizenprijzen dan weer de hoogte injaagt. Twintig procent zet zijn beursgenoteerde aandelen om in aandelen op naam die niet onderworpen zijn aan de taks.  Een ander deel gaat op zoek naar alternatieve beleggingen zoals goud en juwelen. Waar één vijfde begrip toont voor de effectentaks, hopen de meesten dat ze snel weer gaat verdwijnen zoals met de speculatietaks.  Al vreest de helft dat dit alleen maar de weg heeft geopend naar nog meer gelijkaardige belastingen.

Waar één vijfde begrip toont voor de effectentaks, hopen de meesten dat ze snel weer gaat verdwijnen zoals gebeurde met de speculatietaks

Ook de roerende voorheffing van 30% op dividenden is voor vele beleggers een doorn in het oog zeker indien men de vergelijking maakt met onze buurlanden waar die voorheffing drastisch is verlaagd of afgeschaft is. Slechts een tiende ziet de voorheffing houdbaar op lange termijn. Al kunnen we wel positief zijn over de belastingvrije som van 640 euro ingevoerd door regering Michel. Die volgens dertig procent van de ondervraagden hen ertoe aanzet meer aandelen aan te kopen die dividend uitbetalen en die alsook vele nieuwe, kleinere, beleggers naar de beurs trekt.

Hoewel de beurskoersen sinds februari behoorlijk fluctueren, worden de respondenten er niet door afgeschrikt. Waar slechts een kleine 11 procent van de aandeelhouders uit paniek aandelen verkocht, zag 29 procent van de respondenten koopkansen in die dips. Geopolitieke spanningen tussen de VS, Rusland en China hebben dan voor vier op tien wel een grote invloed op hun beursgedrag waar dat vorig jaar nog maar voor een kwart van de respondenten zo was. We zien hier dat Franstalige opmerkelijk gevoeliger zijn voor deze spanningen want het aantal dat zijn gedrag eraan aanpast loopt hier op tot de helft. Ook hier boden cash, vastgoed en goud aantrekkelijke alternatieve opties. Opmerkelijk is dat, in tegenstelling tot vroeger, staatsobligaties aan populariteit hebben moeten inboeten.

Hoewel de beurskoersen sinds februari behoorlijk fluctueren, worden de respondenten er niet door afgeschrikt.

De Brusselse beurs wordt recent overspoeld door een overnamegolf. Zo zijn er biedingen op vier genoteerde vennootschappen: Tigenix en Ablynx, Vastned Retail Belgium, alsook op RealDolmen. Waar 40 procent voorstander is en aantrekkelijke premies voor ogen ziet, is 46 procent eerder negatief tegenover die overnames. Vooral oudere en minder actieve beleggers zien voordelen in de verankering van de Belgische bedrijven en zelfstandige doorgroei. Kleine aandeelhouders staan dan ook zeker open om mee te gaan in kapitaalverhogingen ten dienste van de groei. Deze zijn dan ook misnoegd als ze hier niet aan kunnen deelnemen.

De voorliefde voor dividenden is bij de Belgische beleggers groot. 37 procent van de respondenten kiest dan ook steevast voor een dividenduitkering ten nadele van een aankoop van eigen aandelen waar slechts 24 procent voorstander van is. Het probleem dat hierbij komt kijken is dat voor een uitkering van dividenden de aandeelhouders aanwezig moeten zijn om hierover te beslissen. De vergadering online bijwonen kan hier een oplossing bieden. Meer dan de helft heeft hierin interesse waar dat bij de jonge deelnemers zelfs naar drie vierde ging. Ook de invoering van het dubbele stemrecht hoefde voor de helft van de respondenten niet. Opvallende was dat vooral vrouwen en jonge beleggers er minder problemen mee hadden en er de voordelen van inzagen. Zo zorgt ze er misschien voor dat meer familiebedrijven naar de beurs stappen doordat ze zo een overwicht in stemmen kunnen behouden.

Ten slotte zien we dat cryptomunten vooral bij jonge, mannelijke en Nederlandstalige beleggers populair waren. De helft van de beleggers onder de 45 menen dan ook dat cryptomunten een plaats in het monetair systeem hebben. Maar globaal gezien werd er niet zoveel geïnvesteerd in de cryptomunten.

 

Om te concluderen zagen we dat een volatiele markt geen negatieve invloed heeft gehad op het beleggersgedrag, dit in tegenstelling tot de recente geopolitieke spanningen. De effectentaks en de roerende voorheffing van 30 procent werden niet warm onthaald, wat dan wel weer het geval was voor de belastingvrijstelling van 620 euro. Vele beleggers staan open voor kapitaalverhogingen en worden er dus niet graag van uitgesloten. De cryptomunten daarentegen zijn dan weer minder populair bij de oudere deelnemers. Ook staan die eerder negatief tegenover de vele overnames die gepland staan op de Belgische beurs.  Algemeen zien we dat er grote verschillen op te merken zijn in het beleggers gedrag van jongere beleggers en oudere beleggers. Jongere beleggers staan meer open voor hervormingen maar hebben vaak wel minder kapitaal uitstaan. Dit ten opzichte van oudere beleggers die actiever zijn op de markt maar wel minder opstaan voor veranderingen.

 

Voor meer informatie, neem gerust contact op met Bernard Thuysbaert.

 

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten