Opmaak van een familiecharter

Deminor helpt familiebedrijven bij het verzoenen van de verschillende belangen en het verzekeren van de continuïteit van de onderneming door de nodige afspraken vast te leggen in een familiecharter.

Een familiecharter is een overeenkomst tussen de familiale aandeelhouders van een vennootschap waarin de spelregels voor de huidige en toekomstige generaties worden vastgelegd. De regels gelden zowel tussen de familieleden onderling als ten opzichte van het familiebedrijf, zodoende conflicten en onduidelijkheden te voorkomen. Deze afspraken zijn, net zoals bij een aandeelhoudersovereenkomst, volledig vertrouwelijk en toegespitst op de specifieke context van de onderneming, in tegenstelling tot de wet en de statuten van de vennootschap.

In een familiecharter worden de interne relaties en zeggenschapsstructuren in het familiebedrijf gedefinieerd, waarbij de betrokkenheid van zowel actieve als niet-actieve familiale aandeelhouders wordt vergroot en alle partijen duidelijk weten wat de spelregels zijn voor de toekomst.

Ook niet-actieve familiale aandeelhouders dienen voldoende kennis van zaken te hebben om op lange termijn het familiebedrijf te ondersteunen. In niet-familiale ondernemingen of in familiebedrijven waar ook niet-familiale aandeelhouders betrokken zijn, kunnen de interne relaties daarnaast gedefinieerd worden in een aandeelhoudersovereenkomst.

Een familiecharter kan gesloten worden rond de meest diverse onderwerpen. Vaak voorkomende thema’s in familiecharters zijn de overdracht van aandelen, de winstuitkering, de organisatie van het bestuur en de omgang met conflicten. Een checklist met vaak voorkomende vragen rond deze thema’s kan als aanknopingspunt dienen:

1. De overdracht van aandelen

 • Wat gebeurt er als een familiale aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen? Kan dit zomaar aan iedereen of dienen de aandelen binnen de familie te blijven?
 • Wat gebeurt er met de aandelen van een familiale aandeelhouder wanneer deze langdurig ziek is of overlijdt?
 • Hoe worden de aandelen gewaardeerd? Kan dit verschillen naargelang de specifieke situatie?

2. De winstuitkering

 • Wat gebeurt er met de winst van het familiebedrijf, herinvesteren of een bepaald percentage uitkeren aan de aandeelhouders?
 • Op basis van welke parameters wordt het dividendbeleid bepaald?

3. De organisatie van het bestuur

 • Wie kan er bestuurder worden? Heeft u als familiale aandeelhouder het recht om een bestuurder te benoemen?
 • Worden alle beslissingen bij gewone meerderheid genomen?
 • Moeten bepaalde beslissingen eerst aan de familiale aandeelhouders worden voorgelegd of hebben de bestuurders alle (operationele) macht?

4. De omgang met conflicten

 • Wat gebeurt er wanneer er grondige discussie of ruzie ontstaat onder de familiale aandeelhouders?
 • Hoe inspelen op een 50/50 aandelenverhouding tussen twee familieleden of familietakken?
 • Wat bij een staking van stemming binnen het bestuursorgaan van de vennootschap?

 

Onze methode bij de opmaak van een familiecharter

Deminor beschikt over een team van financiële en juridische experts met een unieke expertise en ervaring op vlak van familiale governance en de opmaak van op maat gemaakte familiecharters.

Wij begeleiden u van A tot Z bij het vastleggen van afspraken tussen de familiale aandeelhouders.

Stap 1 Grondige analyse en overzicht van de bestaande structuur en organen, de schriftelijke en mondelinge afspraken en de gebruiken binnen het familiebedrijf.
Stap 2 Opstellen van een vragenlijst en te bespreken onderwerpen op basis van een op maat samengestelde checklist.
Stap 3 Individuele en/of collectieve gesprekken met de familiale aandeelhouders.
Stap 4 Bereiken van een consensus over de voorliggende onderwerpen.
Stap 5 Opstellen en ondertekenen van het familiecharter.

Onze cliënten

 • Families die op lange termijn zekerheid willen over de eigendom en het bestuur van het familiebedrijf.
 • Familiale aandeelhouders die geconfronteerd worden met een bestaand of dreigend conflict.
 • Advocaten, accountants of consultants op zoek naar een expert in familiale governance en het opstellen van familiecharters.

Uw garanties

Deminor staat voor:

 • Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak.
 • Strikte vertrouwelijkheid.
 • Meer dan 30 jaar erkende expertise en ervaring op vlak van corporate governance en de bescherming van minderheidsaandeelhouders.
 • Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze tussenkomst aan elke situatie aan te passen.
 • Transparante voorwaarden die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief.

Budget

 • Een vooraf afgesproken uurtarief of een vast budget voor de volledige opdracht.
 • De mogelijkheid om een indicatief budget te bepalen voor elke fase van de opdracht.
 • Een maandelijkse facturatie met een gedetailleerd overzicht van de prestaties.

Onze referenties

Gezien het vertrouwelijk karakter van de meeste dossiers zijn deze enkel beschikbaar op aanvraag.
Klik hier voor een overzicht van onze tussenkomsten en getuigenissen van onze cliënten

 

Vragen over de opmaak van een familiecharter?

Aarzel niet om ons te contacteren!

Telefonisch:

Kantoor Brussel: +32 (0)2 674 71 10
Kantoor Gent: +32 (0)9 283 71 10

Via e-mail:

info@deminor.com

 

Indien u graag meer te weten komt over het nut en het belang van een familiecharter en corporate governance in Belgische familiebedrijven, kan u één van onze volgende artikels en downloads raadplegen: