Opmaak van een aandeelhoudersovereenkomst

Deminor helpt aandeelhouders bij het veiligstellen van hun positie en het verzekeren van de continuïteit van de onderneming door de nodige afspraken vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst.

Een aandeelhoudersovereenkomst is een contract tussen de aandeelhouders van een vennootschap waarin specifieke afspraken over een aantal belangrijke zaken onderling vastgelegd kunnen worden, om zo conflicten en onduidelijkheden te voorkomen. Deze afspraken zijn volledig vertrouwelijk en toegespitst op de specifieke context van de onderneming, in tegenstelling tot de wet en de statuten van de vennootschap.

In een aandeelhoudersovereenkomst worden de interne relaties en zeggenschapsstructuren in de onderneming gedefinieerd, waarbij de betrokkenheid van de aandeelhouders wordt vergroot en alle partijen duidelijk weten wat de spelregels zijn voor de toekomst.

Hierbij dienen ook niet-actieve aandeelhouders voldoende kennis van zaken te hebben om op lange termijn de onderneming te ondersteunen. Bij familiebedrijven worden de interne relaties doorgaans gedefinieerd in de vorm van een familiecharter.

Een aandeelhoudersovereenkomst kan gesloten worden rond de meest diverse onderwerpen. Vaak voorkomende thema’s in aandeelhoudersovereenkomsten zijn de overdracht van aandelen, de winstuitkering, de organisatie van het bestuur en de omgang met conflicten. Een checklist met vaak voorkomende vragen rond deze thema’s kan als aanknopingspunt dienen:

1. De overdracht van aandelen

 • Wat gebeurt er als een aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen? Kan dit zomaar aan iedereen?
 • Wat gebeurt er met de aandelen van een aandeelhouder wanneer deze langdurig ziek is of overlijdt?
 • Hoe worden de aandelen gewaardeerd? Kan dit verschillen naargelang de specifieke situatie?

2. De winstuitkering

 • Wat gebeurt er met de winst van een vennootschap, herinvesteren of een bepaald percentage uitkeren aan de aandeelhouders?
 • Op basis van welke parameters wordt het dividendbeleid bepaald?

3. De organisatie van het bestuur

 • Wie kan er bestuurder worden? Heeft u als aandeelhouder het recht om een bestuurder te benoemen?
 • Worden alle beslissingen bij gewone meerderheid genomen?
 • Moeten bepaalde beslissingen eerst aan de aandeelhouders worden voorgelegd of hebben de bestuurders alle (operationele) macht?

4. De omgang met conflicten:

 • Wat gebeurt er wanneer er grondige discussie of ruzie ontstaat onder de bestuurders of aandeelhouders?
 • Hoe inspelen op een 50/50 aandelenverhouding?
 • Wat bij een staking van stemming binnen het bestuursorgaan van de vennootschap?

 

Onze methode bij de opmaak van een aandeelhoudersovereenkomst

Deminor beschikt over een team van financiële en juridische experts met een unieke expertise en ervaring op vlak van corporate governance en de opmaak van op maat gemaakte aandeelhoudersovereenkomsten.

Wij begeleiden u van A tot Z bij het vastleggen van afspraken tussen de aandeelhouders.

Stap 1 Grondige analyse en overzicht van de bestaande structuur en organen, de schriftelijke en mondelinge afspraken en de gebruiken binnen de onderneming.
Stap 2 Opstellen van een vragenlijst en te bespreken onderwerpen op basis van een op maat samengestelde checklist.
Stap 3 Individuele en/of collectieve gesprekken met de aandeelhouders.
Stap 4 Bereiken van een consensus over de voorliggende onderwerpen.
Stap 5 Opstellen en ondertekenen van de aandeelhoudersovereenkomst.

Onze cliënten

 • Aandeelhouders die op lange termijn zekerheid willen over de eigendom en het bestuur van de onderneming.
 • Aandeelhouders die geconfronteerd worden met een bestaand of dreigend conflict.
 • Advocaten, accountants of consultants op zoek naar een expert in het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten.

Uw garanties

Deminor staat voor:

 • Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak.
 • Strikte vertrouwelijkheid.
 • Meer dan 30 jaar erkende expertise en ervaring op vlak van corporate governance en de bescherming van minderheidsaandeelhouders.
 • Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze tussenkomst aan elke situatie aan te passen.
 • Transparante voorwaarden die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief.

Budget

 • Een vooraf afgesproken uurtarief of een vast budget voor de volledige opdracht.
 • De mogelijkheid om een indicatief budget te bepalen voor elke fase van de opdracht.
 • Een maandelijkse facturatie met een gedetailleerd overzicht van de prestaties.

Onze referenties

Gezien het vertrouwelijk karakter van de meeste dossiers, zijn deze enkel beschikbaar op aanvraag.
Klik hier voor een overzicht van onze tussenkomsten en getuigenissen van onze cliënten

 

Vragen over de opmaak van een aandeelhoudersovereenkomst?

Aarzel niet om ons te contacteren!

Telefonisch:

Kantoor Brussel: +32 (0)2 674 71 10
Kantoor Gent: +32 (0)9 283 71 10

Via e-mail:

info@deminor.com

 

Indien u graag meer te weten komt over het nut en het belang van de aandeelhoudersovereenkomst, kan u een van onze volgende artikels raadplegen: