Opstarten van bemiddeling of onderhandelingen

Deminor helpt aandeelhouders bij het oplossen van conflicten aan de hand van bemiddeling of onderhandelingen met als doel de communicatie tussen partijen te herstellen en duurzame en evenwichtige oplossingen te implementeren.

In voorkomend geval helpt Deminor ook bij de voorbereiding en opvolging van een formele bemiddelingsprocedure via een erkend bemiddelaar. Bemiddeling is een vorm van geschillenbeslechting waarbij een derde partij, de bemiddelaar, de onderhandelingen tussen de partijen bij het geschil bevordert om zo tot een minnelijke oplossing te komen. De bemiddelaar legt zelf geen beslissing op aan de partijen, maar helpt hen via professionele bemiddelings- en communicatietechnieken zelf een oplossing te vinden door te focussen op hun werkelijke behoeften.

Tal van oorzaken kunnen aan de basis liggen van een conflict. Het kiezen van de juiste benadering en strategie laat toe om verdere escalatie van het conflict te voorkomen en zorgt ervoor dat de partijen van heel wat tijd en kosten gespaard blijven.

 

Vaak voorkomende oorzaken van conflicten

 • Gebrek aan overeenkomsten of andere mechanismen ter voorkoming van conflicten
 • Familiale situatie (bv. opvolging)
 • Tegenstrijdige standpunten
 • Gebrek aan transparantie en informatie
 • Machtsstrijd
 • Belangenconflicten en vermogensvermenging
 • Machtsmisbruik

Mogelijke benaderingen

 • Analyseren van de verschillende persoonlijkheden, interview met elkeen van de betrokken partijen
 • Zoeken naar creatieve juridische en financiële oplossingen
 • Onderhandelen van een overeenkomst die zowel het verleden, het heden en de toekomst omvat
 • Scheiden van vermogensbelangen en personen
 • Opstarten van een bemiddelings- of arbitrageprocedure

 

Onze methode bij het opstarten van bemiddeling of onderhandelingen

Deminor beschikt over een unieke expertise en ervaring in het kader van het oplossen en voorkomen van conflicten tussen aandeelhouders.

Wij begeleiden u van A tot Z teneinde het conflict via een buitengerechtelijke weg op te lossen.

Stap 1 Analyse van het aandeelhouderschap en de oorzaken van het conflict.
Stap 2 Individuele contacten met de partijen en analyse van de beoogde doelstellingen van elke partij.
Stap 3 Herstellen van de communicatie en poging tot verzoening, en voorstellen van de mogelijke pistes.
Stap 4 Bemiddelen tussen de partijen teneinde tot objectieve, evenwichtige en realiseerbare oplossingen te komen.
Stap 5 Uitvoeren van de weerhouden oplossingen en opstellen van overeenkomsten. Indien niet tot een oplossing werd gekomen: starten van de arbitrageprocedure.

Onze cliënten

 • Aandeelhouders die geconfronteerd worden met een bestaand of dreigend conflict.
 • Bedrijfsleiders die bekommerd zijn om een sluimerend conflict te voorkomen of op te lossen.
 • Advocaten, accountants of consultants op zoek naar een expert om een conflict tussen aandeelhouders op te lossen.

Uw garanties

Deminor staat voor:

 • Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak.
 • Strikte vertrouwelijkheid.
 • Meer dan 30 jaar erkende expertise en ervaring op vlak van corporate governance.
 • Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze tussenkomst aan elke situatie aan te passen.
 • Transparante voorwaarden die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief.

Budget

 • Een vooraf afgesproken uurtarief of een vast budget voor de volledige opdracht.
 • De mogelijkheid om een indicatief budget te bepalen voor elke fase van de opdracht en/of een variabele vergoeding (success fee) teneinde uw belangen te aligneren met deze van Deminor.
 • Een maandelijkse facturatie met een gedetailleerd overzicht van de prestaties.

Onze referenties

Gezien het vertrouwelijke kader van de meeste dossiers, zijn deze enkel beschikbaar op aanvraag.
Klik hier voor een overzicht van onze tussenkomsten en getuigenissen van onze cliënten

 

Vragen over het opstarten van bemiddeling of onderhandelingen?

Aarzel niet om ons te contacteren!

Telefonisch:

Kantoor Brussel: +32 (0)2 674 71 10
Kantoor Gent: +32 (0)9 283 71 10

Via e-mail:

info@deminor.com

 

Indien u graag meer te weten komt over het opstarten van bemiddeling of onderhandelingen kan u een van onze volgende artikels of downloads raadplegen:

 

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten