Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders: de aanpak van Deminor

Deminor helpt u om coflicten tussen aandeelhouders op te lossen door het implementeren van duurzame en evenwichtige oplossingen tussen de partijen.

Deminor beschikt over een unieke expertise en ervaring in het kader van het oplossen en voorkomen van conflicten tussen aandeelhouders.

Oorzaken van conflicten

 • Gebrek aan overeenkomsten of andere mechanismen ter voorkoming van conflicten
 • Familiaal conflict (inzake de opvolging)
 • Onderscheiden standpunten
 • Gebrek aan transparantie
 • Machtsstrijd
 • Vermogensvermenging en misbruiken
 • Conflicten tussen personen of persoonlijkheden

Mogelijke benaderingen

 • Analyse van de persoonlijkheden, interview met elkeen van de betrokken partijen
 • Herstellen van de dialoog
 • Zoeken naar creatieve juridische en financiële oplossingen
 • Onderhandelen van een overeenkomst die zowel het verleden als het heden omvat
 • De vermogensbelangen scheiden van de personen
 • Opstarten van een bemiddelings- of arbitrageprocedure

Onze methode

Deminor begeleidt u van a tot z teneinde het conflict op te lossen.

Stap 1: Analyse van het andeelhouderschap en de oorzaken van het conflict.
Stap 2: Individuele contacten met de partijen, analyse van de beoogde doelstellingen van elke partij.
Stap 3: Herstellen van de dialoog en poging tot verzoening, voorstellen van de mogelijke pistes.
Stap 4: Bemiddelen tussen de partijen teneinde tot objectieve evenwichtige te komen.
Stap 5: Uitvoeren van de weerhouden oplossingen, opstellen van overeenkomsten. In geval van mislukking, starten van de arbitrage.

Onze cliënten

 • Aandeelhouders die geconfronteerd worden met een bestaand of voorzienbaar conflict.
 • Bedrijfsleiders die bekommerd zijn om een latent conflict te voorkomen of op te lossen.
 • Advocaten, boekhouders of consultants op zoek naar een expert om een conflict tussen aandeelhouders op te lossen.

Uw garanties

Deminor staat voor:

 • Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak.
 • Strikte confidentialiteit.
 • Vastberadenheid om de vastgestelde objectieven te bereiken.
 • Erkende expertise en ervaring sinds meer dan 25 jaar inzake de bescherming van minderheidsaandeelhouders.
 • Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze interventies aan elke situatie aan te passen.
 • Transparante voorwaarden die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief.

Budget

 • Vooraf afgesproken uurtarief, met de mogelijkheid tot het bepalen van een indicatief budget en/of variabele vergoeding (success fee) teneinde uw belangen te aligneren met deze van Deminor.
 • Een maandelijkse facturatie met een gedetailleerd overzicht van de prestaties.

Onze referenties

Gezien het vertrouwelijke kader van de meeste dossiers, zijn deze enkel beschikbaar op aanvraag.

Download deze folder als pdf

Vragen? Aarzel niet ons te contacteren

Tel. +32 (0)2 674 71 10
Email. info@deminor.com

Aanverwante diensten

Governance & Aandeelhoudersbelangen Dienst

Governance & Aandeelhoudersbelangen

Minderheidsparticipatie Dienst

Minderheidsparticipatie

Opvolging en overname van bedrijven Dienst

Opvolging en overname van bedrijven

Beursgenoteerde bedrijven Dienst

Beursgenoteerde bedrijven