Opstarten van een bemiddeling of onderhandeling

Deminor helpt u om conflicten tussen aandeelhouders op te lossen door te bemiddelen en de dialoog tussen partijen te herstellen en door het implementeren van duurzame en evenwichtige oplossingen tussen de partijen.

Oorzaken van conflicten

 • Gebrek aan overeenkomsten of andere mechanismen ter voorkoming van conflicten
 • Familiaal conflict (inzake de opvolging)
 • Onderscheiden standpunten
 • Gebrek aan transparantie
 • Machtsstrijd
 • Vermogensvermenging en misbruiken
 • Conflicten tussen personen of persoonlijkheden

Mogelijke benaderingen

 • Analyse van de persoonlijkheden, interview met elkeen van de betrokken partijen
 • Herstellen van de dialoog
 • Zoeken naar creatieve juridische en financiële oplossingen
 • Onderhandelen van een overeenkomst die zowel het verleden als het heden omvat
 • De vermogensbelangen scheiden van de personen
 • Opstarten van een bemiddelings- of arbitrageprocedure

Onze methode

Deminor beschikt over een unieke expertise en ervaring in het kader van het oplossen en voorkomen van conflicten tussen aandeelhouders.

Wij begeleiden u van a tot z teneinde het conflict op te lossen.

Stap 1 Analyse van het aandeelhouderschap en de oorzaken van het conflict.
Stap 2 Individuele contacten met de partijen, analyse van de beoogde doelstellingen van elke partij.
Stap 3 Herstellen van de dialoog en poging tot verzoening, voorstellen van de mogelijke pistes.
Stap 4 Bemiddelen tussen de partijen teneinde tot objectieve, evenwichtige en realiseerbare oplossingen te komen.
Stap 5 Uitvoeren van de weerhouden oplossingen, opstellen van overeenkomsten. In geval van mislukking, starten van de arbitrage.

Onze cliënten

 • Aandeelhouders die geconfronteerd worden met een bestaand of voorzienbaar conflict.
 • Bedrijfsleiders die bekommerd zijn om een latent conflict te voorkomen of op te lossen.
 • Advocaten, boekhouders of consultants op zoek naar een expert om een conflict tussen aandeelhouders op te lossen.

Uw garanties

Deminor staat voor:

 • Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak.
 • Strikte confidentialiteit.
 • Erkende expertise en ervaring sinds meer dan 25 jaar inzake corporate governance.
 • Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze interventies aan elke situatie aan te passen.
 • Transparante voorwaarden die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief.

Budget

 • Vooraf afgesproken uurtarief
 • De mogelijkheid om een indicatief budget en/of variabele vergoeding (success fee) te bepalen teneinde uw belangen te aligneren met deze van Deminor.
 • Een maandelijkse facturatie met een gedetailleerd overzicht van de prestaties.

Onze referenties

Gezien het vertrouwelijke kader van de meeste dossiers, zijn deze enkel beschikbaar op aanvraag.

Klik hier voor een overzicht van onze tussenkomsten en getuigenissen van onze cliënten

Klik hier om onze practice sheet ‘Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders’ te downloaden

Vragen? Aarzel niet ons te contacteren

Kantoor Brussel: Tel. +32 (0)2 674 71 10

Kantoor Gent: Tel. +32 (0)9 283 71 10

E-mail: info@deminor.com

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten