Openbaar overnamebod Orange Belgium – Contactformulier

DEMINOR IS VAN OORDEEL DAT HET BOD VAN 22 EUR GEEN REKENING HOUDT MET DE BELANGEN VAN DE MINDERHEIDSAANDEELHOUDERS VAN ORANGE BELGIUM

In het kader van het door Orange NV uitgebrachte overnamebod op Orange Belgium, heeft Deminor van Polygon de opdracht gekregen ervoor te zorgen dat met haar rechten als minderheidsaandeelhouder rekening wordt gehouden. Het doel is de bieder uit te nodigen om te onderhandelen over uittredingsvoorwaarden die de objectieve waarde van Orange Belgium weerspiegelen en, indien dit niet mogelijk is, een gedwongen uittreding of schrapping van de beurs te voorkomen.

Deminor heeft het initiële waarderingsverslag van Polygon’s financiële adviseur, de investeringsbank Ondra, ingekeken, alsook het verslag van Degroof Petercam en de opmerkingen van Ondra en Polygon op dit verslag. Net als Polygon is Deminor van mening dat de prijs van 22 EUR per aandeel de belangen van de minderheidsaandeelhouders manifest miskent en dat deze prijs de minderheidsaandeelhouders tevens een aanzienlijk aandeel in de creatie van toekomstige waarde ontneemt.

Deminor is van mening dat dat het verslag van Degroof Petercam de kosten sterk lijkt te overschatten en de groei te onderschatten, en wijst er in het bijzonder op dat geen enkele waarde wordt toegekend aan Orange Belgium’s portefeuille van telecom zendmasten.

Polygon is niet van plan haar aandelen in te brengen in het overnamebod aan een prijs van 22 EUR per aandeel, hetgeen, tenzij de situatie wijzigt en rekening houdend met de deelname van Polygon in Orange Belgium, een uitkoopbod zal verhinderen (squeeze-out).

Indien u het standpunt van Deminor deelt en/of indien u niet de intentie heeft om uw Orange Belgium aandelen in te brengen in het kader van het huidige bod en onder de huidige voorwaarden, willen wij u vragen om onderstaand contactformulier in te vullen.

Voor meer informatie over de stappen die Deminor heeft ondernomen in het kader van de OPA of voor een rechtstreeks contact, aarzel niet om ons te contacteren via één van de volgende adressen: orange@deminor.com of pierre-alexis.leonard@deminor.com