Nieuws

Nationale bijeenkomst voor adviseurs in de Unizo KMO Adviesraden

Op 2 juni was Bernard Thuysbaert, managing partner Deminor, voorzitter van de nationale bijeenkomst van de externe adviseurs die deelnemen aan het Unizo KMONet project KMO Adviesraden.

Meer dan 100 externe adviseur kwamen bijeen om de werking van adviesraden als klankbord voor bedrijfsleiders te evalueren en ervaringen uit te wisselen.

Tijdens deze nationale bijeenkomst werd nogmaals de nadruk gelegd op het belang van een KMO Adviesraad voor bedrijven en hun bedrijfsleiders. Er is nood aan een extern klankbord wanneer de onderneming wordt geconfronteerd met belangrijke strategische uitdagingen, opvolgingsvraagstukken of specifieke ontwikkeling waarvoor externe ervaring en expertise meerwaarde biedt. Sinds 10 jaar ijvert Bernard Thuysbaert samen met Unizo aan dit ambitieus project, waarbij via Unizo KMONet inmiddels reeds 200 KMO adviesraden werden opgericht. Tijdens de bijeenkomst werden ervaringen uitgewisseld, getuigenissen gebracht en ook een overzicht gegeven van de verdere plannen.

Er werd ook een nieuw handboek voorgesteld voor de KMO Adviesraad, met het voorwoord van Bernard Thuysbaert als voorzitter van de Stuurgroep Corporate Governance van Unizo.

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten