Nieuws

Modernisering van het Luxemburgse vennootschapsrecht

Het Luxemburgse parlement heeft recent een wet goedgekeurd tot modernisering van het vennootschapsrecht Het betreft een grote hervorming van het Luxemburgse vennootschapsrecht.

Enerzijds bevat deze wet belangrijke vernieuwingen voor de verschillende bestaande vennootschapsvormen, voornamelijk om het wettelijk regime flexibeler te maken. Ze moderniseert in grote mate het regime van de naamloze vennootschappen (NV) en de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BVBA). Zo noteren wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om een directiecomité op te richten (en een algemeen directeur aan te wijzen), evenals de vereenvoudiging van de procedures van oproeping tot de algemene vergaderingen voor de NV.

Anderzijds voert de wet een nieuw type vennootschap in, namelijk de vennootschap op vereenvoudigde aandelen (VVA), welke geïnspireerd is op de Franse VVA en waarvan het hoofdkenmerk de contractuele vrijheid van de aandeelhouders is, met name voor wat betreft het bestuur van de vennootschap.

De goedkeuring van deze wet is daarom van belang voor de creatie van nieuwe vennootschappen maar eveneens voor de reeds bestaande vennootschappen die wensen te profiteren van de nieuwe mogelijkheden die door deze hervorming worden ingevoerd.

Los daarvan wordt aan de bestaande vennootschappen aangeraden om hun statuten, vooral indien deze complex zijn, te herzien en in voorkomend geval aan te passen in functie van de nieuwe wettelijke vereisten. Deze vennootschappen beschikken over een overgangsperiode van 24 maanden te rekenen van de inwerkingtreding van de wet (dus tot 24 augustus 2018) om hun statuten in overeenstemming te brengen.

En in België?

Aangezien de harmonisatie van het vennootschapsrecht op Europees niveau sinds enkele jaren een aanzienlijke vertraging heeft opgelopen, hebben verschillende lidstaten (net als Luxemburg) van de gelegenheid gebruik gemaakt om op dit punt opnieuw een dynamischer beleid te voeren met als doel hun ondernemingen aantrekkelijker te maken dan deze van hun buren.

Nu België niet eeuwig kon achterblijven, is men ook bij ons beginnen reflecteren over het vennootschapsrecht. Het ontwerpplan wordt nu nog slechts besproken in de parlementaire kamers maar verschillende maatregelen werden reeds voorop gesteld, waaronder in het bijzonder de vermindering van het aantal vennootschapsvormen.

Het hervormingsplan zal in de komende maanden ongetwijfeld nog veel inkt doen vloeien. Wij volgen deze evolutie zeker verder op en houden u hiervan op de hoogte.

Voor meer informatie over dit onderwerp mag u steeds Bernard Thuysbaert contacteren.

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten