Nieuws

Minderheidsaandeelhouders behouden de beursnotering Spadel

Zoals verwacht werden gisteren (28 december 2015) de resultaten van de heropening van het overnamebod aangekondigd via de pers. Bij het afsluiten van de aanvaardingsperiode van het heropende bod op 18 december werden slechts 6.197 bijkomende aandelen aangeboden. Na verwerving van deze bijkomende aandelen beschikt de bieder, F&I, over een totaal van 3.861.197 aandelen of 93,03% van het kapitaal van Spadel. Na twee OBA periodes heeft Marc du Bois dus slechts 23,97% van de aandelen kunnen verwerven die hij hoopte te verkrijgen.

Brussel, 29 December 2015

Het verzet van de minderheidsaandeelhouders om niet in te gaan op de biedprijs van 95 euro per aandeel in het kader van het OBA heeft dus succesvol stand gehouden. De bieder is er niet in geslaagd om 95% van het kapitaal van Spadel te verwerven waardoor hij vervolgens de overige aandeelhouders had kunnen verplichten om hun aandelen te verkopen via een uitkoopbod of squeeze-out.

Deminor is op vandaag ondertussen gemandateerd door 47 aandeelhouders die samen ongeveer 5,17% van het kapitaal van Spadel vertegenwoordigen, zijnde 56,43% van de free float voor de lancering van het OBA.

Ondanks het mislukken van zijn OBA, heeft de bieder zich het recht voorbehouden om toch de schrapping van de beursnotering aan te vragen. Zoals eerder gecommuniceerd zullen de minderheidsaandeelhouders zich met alle middelen verzetten tegen deze schrapping. Deminor heeft hiervoor reeds de nodige stappen ondernomen ten aanzien van de FSMA en van Euronext Brussels.

Deminor is vastbesloten de belangen van de minderheidsaandeelhouders te blijven verdedigen en hun aandeelhoudersrechten uit te oefenen, onder meer door gebruik te maken van het recht om eigen punten te laten opnemen op de agenda van de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering. Deminor zal haar opdracht verder zetten om de belangen te behartigen van de minderheidsaandeelhouders van Spadel, zolang haar mandaat in voege is, meer in het bijzonder met het oog op de volgende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Spadel.

Deminor blijft formeel aandringen op de uitkering van de overtollige liquiditeiten, in de vorm van een uitzonderlijk dividend. Zowel de bieder als de onafhankelijke bestuurders hadden zich bereid verklaard om ongeveer 9 euro per aandeel, hetzij globaal meer dan 36 miljoen euro, uit te keren als overtollige liquiditeiten, maar dan wel uitsluitend ten gunste van de meerderheidsaandeelhouder en slechts indien het OBA en de hierna volgende squeeze-out geslaagd zouden zijn. Deminor is van oordeel dat deze uitkering moet plaatsvinden, ook na het mislukken van de het OBA, vermits deze liquiditeiten toekomen aan alle aandeelhouders.

Alle geïnteresseerde aandeelhouders kunnen zich aanmelden bij Deminor op het email adres info@deminor.com, en krijgen de mogelijkheid om een formeel mandaat te geven.

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten