Juridische en financiële analyse van uw positie als aandeelhouder

Deminor helpt aandeelhouders bij het verkrijgen van een gunstigere onderhandelingspositie, een grotere betrokkenheid en een beter beheer van hun participatie, gesteund op een jarenlange ervaring in het begeleiden van minderheidsaandeelhouders. Deminor zorgt ervoor dat aandeelhouders niet alleen meer betrokken worden, maar ook met meer regelmaat en toekomstgericht worden geïnformeerd. Een waardering van de participatie kan mede onderdeel zijn van de analyse.

Een juridische en financiële analyse van uw positie als (minderheids)aandeelhouder laat toe om te beoordelen of uw rechten als aandeelhouder voldoende gewaarborgd zijn en geeft een helder beeld van de sterktes en zwaktes van uw huidige aandeelhouderspositie. Op die manier kan er enerzijds gezorgd worden voor een verankering van de sterktes en anderzijds voor oplossingen voor de zwaktes.

 

Vaak voorkomende context

 • U ervaart een gebrek aan transparantie en informatie
 • U wordt niet vertegenwoordigd in het bestuursorgaan
 • U heeft geen of onvoldoende zeggenschap
 • U heeft geen idee van de waardering van uw aandelen
 • U kan geen aanspraak maken op een voorziene exit-regeling

Oplossingen

 

Onze methode bij de juridische en financiële analyse van uw positie als (minderheids)aandeelhouder

Deminor beschikt over een ervaren team van financiële en juridische experten die u een helder beeld kunnen verschaffen van uw positie als (minderheids)aandeelhouder.

Wij begeleiden u van A tot Z bij het analyseren van de sterktes en zwaktes van uw huidige aandeelhouderspositie.

Stap 1 Dataverzameling en kritische analyse van uw positie als (minderheids)aandeelhouder.
Stap 2 Bespreking van de analyse, zowel vanuit juridisch als financieel standpunt.
Stap 3 Toelichting van de adviezen om uw positie als minderheidsaandeelhouder te versterken.
Stap 4 (optioneel) Begeleiding in de onderhandelingen om uw positie als minderheidsaandeelhouder te versterken.

Onze cliënten

 • Aandeelhouders die op lange termijn zekerheid willen over de eigendom en het bestuur van de onderneming.
 • Aandeelhouders, investeerders of ondernemers in de positie van minderheidsaandeelhouder.
 • Advocaten, accountants of consultants op zoek naar kwalitatieve analyse van de aandeelhouderspositie van hun cliënten.

Uw garanties

Deminor staat voor:

 • Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak.
 • Strikte vertrouwelijkheid.
 • Meer dan 30 jaar erkende expertise en ervaring op vlak van corporate governance en de bescherming van minderheidsaandeelhouders.
 • Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze tussenkomst aan elke situatie aan te passen.
 • Transparante voorwaarden die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief.

Budget

 • Een vooraf afgesproken uurtarief of een vast budget voor de volledige opdracht.
 • De mogelijkheid om een indicatief budget te bepalen voor elke fase van de opdracht.
 • Een maandelijkse facturatie met een gedetailleerd overzicht van de prestaties.

Onze referenties

Gezien het vertrouwelijk karakter van de meeste dossiers, zijn deze enkel beschikbaar op aanvraag.
Klik hier voor een overzicht van onze tussenkomsten en getuigenissen van onze cliënten

 

Vragen over de juridische en financiële analyse van uw positie als (minderheids)aandeelhouder?

Aarzel niet om ons te contacteren!

Telefonisch:

Kantoor Brussel: +32 (0)2 674 71 10
Kantoor Gent: +32 (0)9 283 71 10

Via e-mail:

info@deminor.com