Nieuws

Dubbel stemrecht bij beursgenoteerde ondernemingen: het Parlement luistert naar de minderheidsaandeelhouders

Deminor heeft op 15 oktober 2018 een open brief gericht aan de Belgische Minister van Justitie, de Voorzitter van het Parlement en de Voorzitter van de bevoegde parlementaire Commissie. Deze brief is gestuurd uit protest tegen het wetsvoorstel tot hervorming van de vennootschappenwet waarin de invoering van dubbel stemrecht wordt voorzien voor “loyale” aandeelhouders in Belgische beursgenoteerde ondernemingen.

In de eerste versie van het wetsvoorstel zou een gewone meerderheid van 50% plus één aandeel voldoende zijn om dubbel stemrecht in de statuten van de vennootschap op te nemen. Na een overgangsperiode, vanaf 30 juni 2020, zou de drempel wel verhoogd worden naar 2/3de , maar dit bleef nog ruim onder de gebruikelijke vereiste van 75% voor andere statutenwijzigingen.

Deminor heeft scherpe kritiek geuit op deze bepaling en kreeg de steun van het International Corporate Governance Network (ICGN) en Eumedion, organisaties die institutionele beleggers groeperen.

 

Het lijkt erop dat het standpunt van Deminor nu wordt gevolgd door de parlementaire Commissie voor Handels- en Economisch Recht.

In de versie van de vennootschappenwet die op 14 november 2018 in eerste lezing is goedgekeurd, bepaalt het wetsontwerp dat een gekwalificeerde meerderheid van 75% vereist is om dubbel stemrecht in de statuten van een beursgenoteerde vennootschap op te nemen (zoals dit ook het geval is bij andere vennootschappen), de basisregel voor alle andere wijzigingen van de statuten. Bovendien is de overgangsbepaling waarbij de drempel wordt verlaagd tot een gewone meerderheid uit het ontwerp geschrapt.

Het verheugt ons dat de leden van de parlementaire commissie blijkbaar naar de argumenten van Deminor hebben geluisterd. Wij zijn ervan overtuigd dat deze herziening van de tekst in het belang is van de Belgische bedrijven en van de Belgische beursmarkt. Deminor hoopt dat dit amendement in tweede lezing en bij plenaire vergadering wordt gehandhaafd.

 

Deminor blijft, zoals veel institutionele beleggers, in principe tegen de invoering van dubbele stemrechten, zelfs met een meerderheid van 75%. Er zijn inderdaad talrijke argumenten voor de handhaving van het principe van “één aandeel één stem” in ons vennootschapsrecht. Het is echter een overwinning dat de drempel terug tot 75% wordt verhoogd.

 

De brief van Deminor van 15 oktober 2018 is beschikbaar op de website van Deminor via de volgende link:

https://sgs.deminor.com/nl/deminor-stuurt-formele-brief-tegen-meervoudig-stemrecht/

 

Bernard Thuysbaert, Managing Partner

Voor meer informatie, aarzel niet contact op te nemen via bernard.thuysbaert@deminor.com.

 

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten