Insights

Focus

Deminor Focus fiches zoomen met enkele kernwoorden in op de belangrijkste aandachtspunten van 10 topics in het hart van de hervorming van het vennootschapsrecht.

Van het nieuwe winstuitkeringsstelsel tot de herziening van de BVBA, de afschaffing van de commanditaire vennootschap in aandelen en de beperking van de bestuursaansprakelijkheid, u bent meteen mee met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.