Nieuws

“I love it when a plan comes together”: het belang van een financieel plan voor uw onderneming

Of het nu gaat om financiering, jaarlijkse budgettering, een beursgang of de overdracht van een (familiale) onderneming: het financieel plan is, ongeacht het stadium waarin de onderneming zich bevindt, een essentieel element. Het is een routeplan dat regelmatig moet worden bijgewerkt om de besluitvorming te vergemakkelijken.

 

Wat is een financieel plan?

Het financieel plan is een integraal onderdeel van het ondernemingsplan. Terwijl het ondernemingsplan de strategie en de ambities van de onderneming in ruime zin omschrijft, is het financieel plan toegespitst op het cijfermatige aspect van de ontwikkeling van de onderneming. Het omvat een hele reeks veronderstellingen met betrekking tot de evolutie van de omzet, de bijhorende rentabiliteit en de verwachte investeringen van de onderneming. De financiële prognoses in het financieel plan hebben doorgaans betrekking over een periode van vijf jaar en maken het mogelijk om te anticiperen op de ontwikkeling van het bedrijf.

 

« Terwijl in het ondernemingsplan de strategie en de ambities van de onderneming in ruime zin worden omschreven, richt het financieel plan zich op het cijfermatige aspect van de ontwikkeling van de onderneming. »

 

Wat houdt het financieel plan in?

Het financieel plan omvat over het algemeen de volgende financiële overzichten:

  • een overzicht van de verwachte opbrengsten en kosten;
  • een overzicht van de balansstructuur;
  • een overzicht van de verwachte kasstromen.

Het financieel plan omvat een uitgebreide toelichting van de belangrijkste veronderstellingen en parameters. Indien het financieel plan wordt opgesteld bij de oprichting van een onderneming, zal een maandelijkse prognose voor het eerste jaar helpen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het bedrijf.

 

Wat is het doel van een financieel plan?

Afhankelijk van de ontwikkelingsfase van de onderneming kan het financieel plan verschillende rollen spelen.

Bij de oprichting van de onderneming maakt het financieel plan het vooral mogelijk de financieringsbehoefte te bepalen die nodig is voor de opstart van de onderneming en aldus de meest geschikte financieringsstrategie te bepalen. Wanneer voor het eerst externe middelen worden aangetrokken, is het financieel plan bovendien een essentieel onderdeel van de onderhandelingen met investeerders en banken. Het dient ook als basis om de aandelen van de onderneming te waarderen, met name via de Discounted Cash Flow (“DCF-methode”).

Hoewel het financieel plan bijzonder nuttig is op het moment van de oprichting, is het evenzeer nuttig in een later stadium, aangezien het een duidelijk overzicht geeft van de verwachte financiële situatie van de onderneming in de komende vijf jaar. Het is een dashboard dat regelmatig wordt bijgewerkt en dat waardevolle informatie biedt voor de besluitvorming.

 

« Het financieel plan is een routeplan dat regelmatig moet worden bijgewerkt om de besluitvorming te vergemakkelijken. »

 

Laat ik me best begeleiden bij het opstellen van een financieel plan?

Advies en bijstand bij de opmaak van een financieel plan bieden een belangrijke meerwaarde. Uit eigen ervaring stellen we vast dat extern advies leidt tot het stellen van de juiste kritische vragen, een check van de gestelde parameters en assumpties, waardoor het financieel plan zo realistisch mogelijk wordt opgesteld. Dergelijke begeleiding is ook nuttig bij de voorbereiding van besprekingen met investeerders en banken in het geval van externe financiering.

Bent u op zoek naar begeleiding bij de opmaak van een financieel plan? Aarzel niet om contact op te nemen met Fabio Dioretico voor meer informatie.

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten