Nieuws

Het merendeel van de minderheidsaandeelhouders van Orange Belgium heeft de door Orange NV geboden prijs van 22 EUR per aandeel afgewezen

Op 27 april 2021 maakte Orange NV (OSA) de resultaten bekend van haar vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod op alle aandelen van Orange Belgium (OBEL) die zij toen nog niet in handen had.

Tegen het einde van de initiële aanvaardingsperiode besloten vele minderheidsaandeelhouders de biedprijs van 22 EUR per aandeel niet te aanvaarden. Deminor beschouwt het door OSA uitgebrachte overnamebod in dit stadium dan ook als een flop. De minderheidsaandeelhouders spreken zich hiermee uit tegen de poging van de meerderheidsaandeelhouder om hen een aanzienlijk deel van de toekomstige waardecreatie te ontnemen tegen een prijs die geen rekening houdt met hun belangen. Meer dan 53% van de beoogde aandelen werd niet aangeboden, met inbegrip van de aandelen die in handen zijn van Polygon en de aandeelhouders die tot dusver contact hebben opgenomen met Deminor.

OSA kondigde de heropening van haar bod aan tegen dezelfde prijs van 22 EUR per aandeel met ingang van 28 april t.e.m. 4 mei. OSA lijkt te hopen dat de minderheidsaandeelhouders die nog niet hebben ingetekend het heropende bod nu toch zullen aanvaarden, ondanks het feit dat voor dit heropende bod dezelfde voorwaarden gelden als voor het oorspronkelijke bod. Minderheidsaandeelhouders die nog geen contact hebben opgenomen met Deminor worden verzocht dit te doen.

De minderheidsaandeelhouders die contact opnamen met Deminor en hun aandelen niet hebben ingebracht weigerden het bod. Deminor is van mening dat zij zich zullen blijven verzetten tegen een ontoereikende biedprijs van 22 EUR per aandeel. De minderheidsaandeelhouders die contact opnamen met Deminor zien uit naar een verhoging van de biedprijs voor de OBEL-aandelen.

Zoals aangegeven in haar persbericht van 13 april 2021, is Deminor van mening dat de prijs van 22 EUR geen rekening houdt met de belangen van de minderheid.

De kwartaalresultaten die OBEL op 21 april 2021 bekendmaakte, liggen boven de huidige consensusramingen voor OBEL en bevestigen de analyse van Deminor, zijnde dat de prijs van 22 EUR OBEL onderwaardeert.

Vandaag heeft Polygon aangekondigd dat het niet van plan is zijn aandelen in te brengen in het heropende bod. Aangezien Polygon nog steeds 5,29% van het aandelenkapitaal van OBEL in handen heeft, zou een dergelijke weigering om in te tekenen een vereenvoudigd uitkoopbod verhinderen.

Deminor betreurt dat OSA blijft weigeren om een prijs aan te bieden die meer overeenstemt met de werkelijke waarde van OBEL.

Elke aandeelhouder die verdere informatie wenst te verkrijgen en/of op de hoogte wenst te worden gehouden van de ontwikkelingen in deze zaak, kan contact opnemen met Deminor via het emailadres orange@deminor.com

Contactpersoon: Pierre-Alexis Léonard, Managing Partner
Tel. : +32 2 674 71 10
E-mail : orange@deminor.com of pierre-alexis.leonard@deminor.com

Consulteer het volledige persbericht op onze Orange Belgium pagina.

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten