Nieuws

Herziening van de Corporate Governance Code in 2017

De Commissie Corporate Governance heeft recent haar voornemen aangekondigd om de Belgische governance code te herzien.

De Code, die werd opgesteld in 2004 en een eerste keer herzien werd in 2009, richt zich op beursgenoteerde ondernemingen naar Belgisch recht maar geldt eveneens als referentie voor alle andere vennootschappen.

Ze is opgesteld vanuit het principe “pas toe of leg uit” (“comply or explain”) zodat rekening kan gehouden worden met de specifieke situatie van de vennootschap zoals grootte, managementstructuur, aandeelhoudersstructuur, activiteiten, risicoprofiel, …

De Code bevat aanbevelingen gebaseerd op 9 basisprincipes die de steunpilaren vormen van goed bestuur en behandelt onder andere de bestuursstructuur, de samenstelling en het functioneren van de raad van bestuur, etc.

Er zijn meerdere redenen die een herziening rechtvaardigen: enerzijds de invoering van nieuwe nationale en Europese regelgeving en anderzijds de vooropgestelde herziening van het Belgische Wetboek van Vennootschappen.

De onderwerpen die daarbij zullen behandeld worden zijn nog niet gekend maar het is niet uitgesloten dat het Wetboek van Vennootschappen in de toekomst de keuze zal laten aan beursgenoteerde ondernemingen om, naast het enkelvoudige systeem met een raad van bestuur zoals we het vandaag kennen, te kiezen voor een duaal systeem met een comité van toezicht en een uitvoerend comité naar het voorbeeld van onze Nederlandse en Duitse buren.

Deminor volgt de wijzigingen van kortbij op en houdt u verder op de hoogte.

Het doel is om de tekst te wijzigen in 2017 om van kracht te worden in 2018.

Voor meer informatie over dit onderwerp mag u steeds Bernard Thuysbaert contacteren.

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten