Governance aandeelhoudersbelangen

Om een gezonde groei in niet-beursgenoteerde bedrijven te bevorderen is het cruciaal om de belangen te aligneren tussen aandeelhouders, bestuur en management, en de zeggenschap van de diverse partijen af te bakenen.

In dit kader kan Deminor u bijstaan met een grondige analyse, het formuleren en implementeren van aanbevelingen en eventueel opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst of familiecharter.

Corporate governance

De implementatie van “corporate governance” aanbevelingen, aangepast aan de onderneming in kwestie, laat toe om tal van uitdagingen aan te gaan:

  • instabiliteit van het aandeelhouderschap
  • moeilijkheid bij het aantrekken van externe investeerders
  • zoeken van een evenwicht binnen de bestuursorganen
  • onzekerheid omtrent (familiale) opvolging
  • bedrijf klaar maken voor verkoop
  • gespannen relaties binnen de verschillende organen van de onderneming
aandeelhouder-belang-nl

Aandeelhoudersovereenkomst of familiecharter

Deminor staat familiebedrijven en niet-beursgenoteerde ondernemingen bij met het aligneren van de belangen en verdelen van de bevoegdheden tussen de verschillende actoren dankzij een deugdelijke governance structuur.

In functie van de omvang van het bedrijf en van het aantal betrokken aandeelhouders helpt Deminor bij het zoeken naar de juiste evenwichten tussen transparantie, proactieve communicatie, adequaat toezicht en verantwoording over het gevoerde beleid.

Een aandeelhoudersovereenkomst definieert de interne relaties en zeggenschapsstructuren waarbij de betrokkenheid van de aandeelhouders wordt vergroot en alle partijen perfect weten wat de spelregels zijn voor de toekomst. Hierbij dienen ook niet-actieve aandeelhouders voldoende kennis van zaken te hebben om op lange termijn de onderneming te ondersteunen. Bij familiale ondernemingen worden de interne relaties het best gedefinieerd in de vorm van een familiecharter.

Hierbij kunnen ook systemen worden voorzien om zelfs zonder beursnotering toch een beperkte liquiditeit te organiseren voor de aandelen in het bedrijf en bijgevolg een exit te bieden aan minderheidsaandeelhouders.

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Aandeelhouders hebben vaak een verschillende investeringstermijn en -strategie afhankelijk van hun persoonlijke situatie. Soms zijn aandeelhoudersrelaties gespannen omwille van persoonsgebonden of affectieve redenen.

Deminor staat aandeelhouders bij met het oplossen van conflicten door het implementeren van duurzame en evenwichtige oplossingen tussen de partijen. Deminor biedt eveneens bijstand aan aandeelhouders met het optimaliseren van hun onderhandelingspositie en de opmaak van een objectieve waardering van hun participatie in het kader van een verkoopsovereenkomst.

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten