Goedkeuring van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Nieuws

Goedkeuring van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Op 28 februari 2019 heeft het Parlement, na jaren van werk en enkele maanden van discussies in de commissie, in plenaire vergadering het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) aangenomen.

Het is tergend dat een zo cruciale hervorming het voorwerp is geweest van een zo droevig spektakel van politieke spelletjes in de laatste rechte lijn. Wij komen hierop nog terug in een uitgebreid opiniestuk op onze website.

Iedereen was het erover eens dat het de hoogste tijd werd dat België een aantrekkelijker, moderner en flexibeler vennootschapsrecht invoert dat beter is aangepast aan de realiteit van ondernemers, starters en KMO’s.

Deminor is dan ook blij met de door de wetgever goedgekeurde wijzigingen, en in het bijzonder:

  • de consolidatie, binnen hetzelfde wetboek, van bepalingen betreffende vennootschappen en verenigingen;
  • de beperking van het aantal vormen van ondernemingen en verenigingen;
  • de grondige hervorming van de BVBA, die voortaan de benaming BV zal krijgen en de standaardvennootschapsvorm zal worden: afschaffing van de vereiste van het minimumkapitaal, vrije keuze van het bestuursorgaan, flexibelere stemrechten en winstrechten, enz. (wij hebben deze onderwerpen reeds behandeld in eerdere artikels hier en hier).

De mogelijkheid om een dubbel stemrecht in te voeren binnen beursgenoteerde ondernemingen is dan weer voor Deminor een zorgwekkende hervorming, omdat dit een schending inhoudt van het principe van de gelijke behandeling van aandeelhouders (“one share, one vote”) en de invoering hiervan slechts een meerderheid van 2/3de vereist (ten opzichte van de gebruikelijke meerderheid van 3/4de voor elke andere statutenwijziging bij een beursgenoteerde onderneming).

Deminor zal bijzondere aandacht besteden aan de eerbiediging van de rechten en belangen van minderheidsaandeelhouders, telkens een beursgenoteerde vennootschap de stap wil zetten om dubbel stemrecht voor te stellen aan haar aandeelhouders.

Het WVV treedt geleidelijk in werking tussen 1 mei 2019 en 1 januari 2024.

Deminor begeleidt u bij elke stap van uw overgang naar de nieuwe bepalingen.
Neem gerust contact op met Bernard Thuysbaert (bernard.thuysbaert@deminor.com) voor meer informatie.

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten