Financiële analyse en opmaak van een business plan

Deminor helpt u om meer financieel inzicht te krijgen in uw onderneming en bij het opmaken of beoordelen van een business plan.

Uw doelstellingen:

 • Inzicht in de financiële situatie van uw onderneming
 • Financiële rapportage aan management, bestuur en aandeelhouders
 • Opmaak of beoordeling van een business plan
 • Klaarmaken van een financieringsdossier
 • Financieel in kaart brengen van de strategie
 • Strategie uitwerken en vertalen in een meerjarenplan

Deminor beschikt over een ervaren team van financiële experten die u kunnen bijstaan in het kader van opmaak of review van:

Financiële analyse

 • Opmaak financiële rapportering met belangrijkste financiële ratio’s (solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en toegevoegde waarde)
 • Inkomsten- en kostenanalyse met inzicht in belangrijkste inkomstendrivers en kostenposten
 • Inzicht in de geldstromen met cashflow-analyse
 • Analyse van kapitaal- en financieringsstructuur
 • Opmaak budgetten en investeringsanalyse

Business plan

 • Analyse van de historische performantie en kapitaalstructuur
 • Analyse van de toekomstverwachtingen voor uw bedrijf en voor de sector
 • Keuze en beoordeling van de assumpties
 • Toetsing van het bestaande business plan

Onze methode

Financiële analyse
Stap 1 Dataverzameling en analyse van de financiële historische cijfers van de onderneming en sectoranalyse
Stap 2 Analyse van de actuele cijfers op basis van de gedetailleerde jaarrekeningen, budgetten en business plan
Stap 3 Opmaak van de specifiek bepaalde analyses in samenspraak met de client
Stap 4 Opmaak financiële rapporten voor management en bestuur
Business plan
Stap 1 Bespreking van de strategie en van de voorgestelde assumpties met de bedrijfsleiding
Stap 2 Kritische analyse van de cijfers en van de weerhouden assumpties en normalisaties

Uw garanties

 • Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak
 • Strikte confidentialiteit
 • Erkende expertise en ervaring sinds meer dan 25 jaar inzake corporate finance
 • Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze interventies aan elke situatie aan te passen
 • Transparante voorwaarden die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief

Budget

 • Vooraf afgesproken uurtarief, of een vast budget voor de volledige opdracht
 • De mogelijkheid om een indicatief budget te bepalen voor elke fase van de opdracht
 • Een maandelijkse facturatie met een gedetailleerd overzicht van de prestaties

Onze referenties

Gezien het vertrouwelijke kader van de meeste dossiers, zijn deze enkel beschikbaar op aanvraag.

Klik hier voor een overzicht van onze tussenkomsten en getuigenissen van onze cliënten

Download deze folder als pdf

Vragen? Aarzel niet ons te contacteren

Kantoor Brussel: Tel. +32 (0)2 674 71 10

Kantoor Gent: Tel. +32 (0)9 283 71 10

E-mail: info@deminor.com