Events

Familie en management: Verstandshuwelijk of liefdesverhaal?

Op 4 maart 2015 heeft Deminor in de ‘Cercle du Lac’ een debat georganiseerd over het thema “Familie en management: Verstandshuwelijk of liefdesverhaal?” met Stefan Descheemaeker, bestuurder bij AB Inbev en Telenet, Eric Mestdagh, gedelegeerd bestuurder Groupe Mestdagh en Pierre Nothomb, Managing Partner van Deminor.

Meer dan 200 aanwezigen hebben gezorgd voor een boeiend en levendig debat.

Gezien het belang van familiale ondernemingen in het Belgisch economisch landschap – er zijn er maar liefst 123.000 – leek het ons nuttig om enkele specifieke vragen te behandelen die verband houden met de relaties tussen het management, het bestuur en de aandeelhouders van dergelijke ondernemingen. Een van de veelbesproken vragen was de keuze die men moet maken bij de opvolging van de CEO tussen een familiale of een externe.

De sprekers hebben gedurende meer dan een uur hun ervaring binnen familiale ondernemingen gedeeld met de aanwezige genodigden. Eric Mestdagh heeft onder andere zijn visie op de onderliggende problematiek gedeeld, dit voornamelijk als aandeelhouder-CEO van een familiale onderneming, terwijl Stefan Descheemaeker daarentegen regelmatig de vergelijking maakte met de situatie van AB Inbev, waar het management steevast wordt toevertrouwd aan een externe, niet-familiale CEO.

Pierre Nothomb heeft verder enkele gebruiken van corporate governance toegelicht die ertoe kunnen bijdragen dat conflicten proactief worden vermeden, zeker met het oog op de aanduiding of opvolging van een CEO.

Na dit debat werd aan de aanwezigen de mogelijkheid geboden om aan de sprekers enkele vragen te stellen, hetgeen geleid heeft tot enkele levendige en boeiende discussies, die vervolgens konden worden verdergezet tijdens de gezellige receptie.

Mocht u nog vragen hebben over een van de besproken thema’s, aarzel dan niet om contact op te nemen met Pierre Nothomb (mail pierre.nothomb@deminor.com).

Indien u graag op de hoogte zou worden gehouden van onze volgende events, gelieve dan uw gegevens door te geven op het adres info@deminor.com.

Stefan Descheemaeker, Bestuurder AB Inbev – Eric Mestdagh, CEO Groupe Mestdagh – Pierre Nothomb, Managing Director Deminor NV

Stefan Descheemaeker, Bestuurder AB Inbev – Christophe Evers, Texaf – Adeline Simont, Banque Degroof – Olivier Hamoir, Mc Kinsey & Company – Pascale Tytgat, BST

Umberto Stefani, Beherman Group – Vincent Bia, Bia Group en Jean-Pierre Bizet, ex CEO D’Ieteren

Bernard Thuysbaert, Managing Director Deminor NV en Gérald Simonis, SB Group

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten