Fairness opinion

Een fairness opinion laat u toe om te beoordelen of de voorwaarden van een transactie de belangen van de minderheidsaandeelhouders eerbiedigen.

 

Transacties

 • Kapitaalverhoging
 • Fusie of overname
 • Herstructurering
 • Inkoop van eigen aandelen
 • Overdracht van aandelen
 • Spin-off

Analyse

 • Business Plan
 • Methodologie
 • Waardebepaling
 • Due diligence
 • Juridische analyse
 • Corporate Governance

Onze methode

Deminor beschikt over een ervaren team van financiële en juridische experten die u adviseren inzake de billijkheid van een voorgenomen transactie of herstructurering.

Wij voorzien een flexibele aanpak op maat van uw behoeften:

Stap 1 Dataverzameling en analyse van de documenten met betrekking tot de transactie.
Stap 2 Bespreking van de documenten met de verantwoordelijken (onafhankelijke bestuurders, management, meerderheidsaandeelhouders, etc.).
Stap 3 Kritische analyse van de voorwaarden van de transactie, dit zowel vanuit juridisch als financieel standpunt. Beoordeling van Deminor inzake de billijkheid van de transactie.
Stap 4 (optioneel) Presentatie van de conclusies van Deminor inzake de transactie aan de raad van bestuur en/of de aandeelhouders.

Onze cliënten

 • Aandeelhouders of bestuurders die een belangrijke transactie overwegen.
 • Bedrijfsleiders die een goed gefundeerde en gedocumenteerde transactie willen voorstellen.
 • Advocaten, boekhouders of consultants op zoek naar partner voor een fairness opinion.

Uw garanties

Deminor staat voor:

 • Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak.
 • Strikte confidentialiteit.
 • Erkende expertise en ervaring sinds meer dan 25 jaar inzake corporate governance.
 • Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze interventies aan elke situatie aan te passen.
 • Transparante voorwaarden die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief.

Budget

 • Vooraf afgesproken uurtarief.
 • De mogelijkheid om een indicatief budget te bepalen voor elke fase van de opdracht.
 • Een maandelijkse facturatie met een gedetailleerd overzicht van de prestaties.

Onze referenties

Gezien het vertrouwelijk karakter van de meeste dossiers, zijn deze enkel beschikbaar op aanvraag.

Klik hier voor een overzicht van onze tussenkomsten en getuigenissen van onze cliënten

Klik hier om onze practice sheet ‘Fairness Opinion’ te downloaden

Vragen? Aarzel niet ons te contacteren

Kantoor Brussel: Tel. +32 (0)2 674 71 10

Kantoor Gent: Tel. +32 (0)9 283 71 10

E-mail. info@deminor.com

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten