Onderhandelen van een exit

Deminor helpt u om uw onderhandelingspositie te optimaliseren, uw participatie te waarderen in het kader van de verkoopsovereenkomst of uw positie te beschermen bij het onderhandelen van een exit of toetreding minderheidsaandeelhouder.

Context van de exit

  • Behoefte aan liquiditeit
  • Geen rendement of dividenden
  • Gebrek aan informatie
  • Geen enkele invloed of bescherming van de minderheidsaandeelhouder tegen de meerderheidsaandeelhouder(s)
  • Onderscheiden standpunten
  • Conflicten tussen de partijen
  • Familiale overdracht

Doelstellingen

  • Analyse van de sterktes en zwaktes
  • Versterken van de onderhandelingspositie
  • Realiseren van een objectieve waardering van de onderneming
  • Herleiden van het minderheids- of illiquiditeitsdécôte tot een minimum bij verkoop
  • Onderhandelen met de geïnteresseerde kopers/verkopers
  • Finaliseren van de transactie

Onze methode

Deminor begeleidt u van a tot z bij het onderhandelen van een exit of toetreding minderheidsaandeelhouder:

Stap 1 Analyse van uw aandeelhouderspositie en identificatie sterktes en zwaktes.
Stap 2 Waardering van uw participatie op basis van verschillende methodes.
Stap 3 Versterken van uw onderhandelingspositie door een proactief beheer van uw participatie.
Stap 4 Onderhandelen van de modaliteiten en voorwaarden van uw exit of toetreding.
Stap 5 Sluiten van de transactie en opmaken van de contractuele documenten.

Uw garanties

  • Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak.
  • Strikte confidentialiteit.
  • Vastberadenheid om de vastgestelde objectieven te bereiken.
  • Erkende expertise en ervaring sinds meer dan 25 jaar inzake de bescherming van minderheidsaandeelhouders.
  • Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze interventies aan elke situatie aan te passen.
  • Transparante voorwaarden die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief.

Budget

  • Vooraf afgesproken uurtarief, met de mogelijkheid tot het bepalen van een indicatief budget en /of variabele vergoeding (success fee) teneinde uw belangen te aligneren met deze van Deminor.
  • Een maandelijkse facturatie met een gedetailleerd overzicht van de prestaties.

Onze referenties

Gezien het vertrouwelijke kader van de meeste dossiers, zijn deze enkel beschikbaar op aanvraag.

Klik hier voor een overzicht van onze tussenkomsten en getuigenissen van onze cliënten

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten