Bijstand op aandeelhoudersvergaderingen en op vergaderingen van de raad van bestuur

Deminor helpt u bij het organiseren en professionaliseren van en verleent bijstand op de algemene vergadering en de raad van bestuur.

Mogelijke situaties

 • Geen structuur en goede organisatie in de verschillende vergaderingen
 • Geen vaste agenda voor de vergadering
 • Geen voorafgaande documentatie of voorbereiding
 • Ongestructureerd verloop zonder duidelijke leiding
 • Onduidelijkheid welke beslissingen werden genomen en wie verantwoordelijk is voor de opvolging
 • Geen notulen

Onze oplossingen

 • Opstellen van duidelijke en precieze werkingsregels (leidraad of intern reglement)
 • Opstellen van vaste agenda en data voor vergaderingen
 • Voorbereiden en coördineren van de vergaderingen
 • Notuleren van de genomen beslissingen

Onze methode

Deminor beschikt over een team van financiële en juridische experten met een unieke expertise en ervaring inzake corporate governance.

Wij begeleiden u van a tot z bij het organiseren van de vergaderingen en het professionaliseren van uw interne structuur en verlenen bijstand op de algemene vergadering en de raad van bestuur  :

Stap 1 Opstellen van een intern reglement inzake de vergaderingen van de bestuursorganen.
Stap 2 Opstellen van de agenda en verzamelen van de documentatie in samenspraak met het management.
Stap 3 Versturen van de formele oproepingen met de agenda en overmaken van de documentatie.
Stap 4 Waarnemen van het secretariaat en optreden als coördinator tijdens de vergaderingen.
Stap 5 Opstellen van de notulen van de vergaderingen. Opvolgen van de genomen beslissingen met de betrokken partijen.

Onze cliënten

 • Aandeelhouders of bestuurders die de werking van de bestuursorganen willen professionaliseren
 • Bedrijfsleiders bekommerd om een goede corporate governance te implementeren
 • Advocaten, boekhouders of consultants op zoek naar een expert voor het coördineren en notuleren van de vergaderingen van de bestuursorganen

Uw garanties

 • Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak.
 • Strikte confidentialiteit.
 • Erkende expertise en ervaring sinds meer dan 25 jaar inzake corporate governance.
 • Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze interventies aan elke situatie aan te passen.
 • Transparante voorwaarden die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief.

Budget

 • Vooraf afgesproken uurtarief
 • De mogelijkheid tot het bepalen van een vast budget per vergadering of op jaarbasis
 • Een maandelijkse facturatie met gedetailleerd overzicht van de prestaties

Referenties

Gezien het vertrouwelijke kader van de meeste dossiers, zijn deze enkel beschikbaar op aanvraag.

Klik hier voor een overzicht van onze tussenkomsten en getuigenissen van onze cliënten

Vragen? Aarzel niet ons te contacteren

Kantoor Brussel: Tel. +32 (0)2 674 71 10

Kantoor Gent: Tel. +32 (0)9 283 71 10

E-mail: info@deminor.com

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten