Nieuws

Economische heropleving na de coronacrisis, naar een terugkeer van waardeaandelen?

Meer dan een jaar na de uitbraak van het coronavirus tot wereldwijde pandemie, is het tijd om een balans op te maken.  De pandemie heeft geleid tot een wereldwijde economische recessie. Economische activiteiten werden vertraagd of zelf geheel stilgelegd voor enkele weken tot maanden in 2020. In België blijkt uit de recentste studie van het Federaal Planbureau dat het Belgische BBP met 6,2% daalde in 2020.

Dankzij de huidige vaccinatiestrategie stellen we een verbetering van de situatie vast met de verwachting dat de economie versneld zal herstellen in de eerstkomende jaren. Het Federaal Planbureau verwacht een groei van het Belgische BBP van 4,1% in 2021 en 3,5 in 2020.

« De economische heropleving die in 2021 wordt verwacht, kan leiden tot een sectorrotatie op de financiële markten, waarbij een grotere voorkeur ontstaat voor waardeaandelen ten koste van groeiaandelen. »

 

Groeiaandelen aan de macht in het voorbije beursdecennium

De voorbije 10 jaar ging de voorkeur van beleggers uit naar groeiaandelen boven waardeaandelen. Groeiaandelen zijn ondernemingen waarvan de activiteiten en winst snel of sneller groeien dan sectorgenoten of de ruimere markt, zoals bijvoorbeeld aandelen in de technologiesector.

Als gevolg van de hoge groeiverwachtingen worden de aandelen gekenmerkt door een hogere volatiliteit. Groeiondernemingen hebben door hun strategie een hogere financieringsbehoefte en profiteren meer van het huidige klimaat van lage rentevoeten, waardoor ze toegang krijgen tot financiering en hierdoor hun doelstellingen kunnen realiseren. In het afgelopen decennium hebben de lage rente en de beperkte economische groei dit soort aandelen in staat gesteld zeer hoge waarderingen te bereiken, wat blijkt uit onder andere de waardering van de technologieaandelen.

 

De terugkeer van waardeaandelen bij een reboud?

We stellen vast dat investeerders de voorbije weken tot maanden inzetten op een economisch herstel door te investeren in cyclische waardeaandelen waarvan de koersen, sinds de uitbraak van het coronavirus en daaruit volgende maatregelen, sterk gedaald waren. Hiertoe behoren waardeaandelen die gekenmerkt worden door een matige of meer stabiele groei, een recurrent dividendbeleid en bijgevolg een lagere volatiliteit dan groeiaandelen. Deze aandelen worden doorgaans gekenmerkt door een lage price-to-book ratio in diverse sectoren, waaronder de luchtvaart-, consumenten-, energie- en financiële sector.

 

 

Steeds meer signalen, waaronder de stijging van grondstofprijzen wijzen op de terugkeer van inflatie. Deze versnelde prijsstijging, deels ten gevolge van de coronacrisis, zal er mogelijks toe leiden dat de centrale banken de rentevoeten op middellange termijn verhogen, en hiermee de aandelenmarkt onder druk zetten. Aangezien groeiaandelen risicovoller zijn dan waardeaandelen, kunnen beleggers bij een rentestijging de voorkeur geven aan deze laatste categorie.

 

« De huidige economische heropleving voorspelt een terugkeer van inflatie, die de centrale banken ertoe zou kunnen dwingen de rentevoeten op middellange termijn te verhogen. »

 

Conclusie

Dankzij de lopende vaccinatiestrategie kunnen we nu hopen op een economische heropleving in de komende jaren. Het herstel van de mondiale vraag leidt tot een versnelling van de prijsstijgingen, hetgeen de centrale banken ertoe zou kunnen dwingen de rentevoeten op middellange termijn te verhogen. Deze context is gunstig voor waardeaandelen, die de voorbije jaren in de schaduw bleven van de groeiaandelen. Het herstel van de economie kan bovendien leiden tot inkoopprogramma’s van eigen aandelen die de koers van waardeaandelen verder zal ondersteunen. De toekomst zal uitwijzen of de huidige economische opleving een tijdelijke inhaalbeweging is.

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten