Downloads Focus

Onze Focus fiches zoomen met enkele kernwoorden in op de belangrijkste aandachtspunten van
10 topics in het hart van de hervorming van het vennootschapsrecht.

Van het nieuwe winstuitkeringsstelsel tot de herziening van de BVBA, de afschaffing van de commanditaire vennootschap in aandelen en de beperking van de bestuursaansprakelijkheid, u bent meteen mee met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over een van deze onderwerpen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de auteur van het betreffende artikel.

  1. De inkoop van eigen aandelen
  2. De overgangsregeling
  3. De afschaffing van de commanditaire vennootschap op aandelen
  4. Aandeelhoudersovereenkomsten en de impact van het WVV
  5. De Coöperatieve Vennootschap in het WVV
  6. Het nieuwe aansprakelijkheidsregime voor bestuurders
  7. De uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen in de BV
  8. Inbreng van kapitaal en de uitgifte van aandelen in de BV
  9. Bestuurder van een vennootschap: wat verandert er voor u als gevolg van het WVV?
  10.  Het regime van de winstuitkering in het WVV: welke veranderingen in de NV en BV?