Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Aandeelhoudersconflicten

Tal van oorzaken kunnen aan de basis liggen van conflicten tussen aandeelhouders in zowel familiebedrijven, KMO’s, beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen. De gemoederen en emoties kunnen soms zodanig oplopen dat de continuïteit van de onderneming in het gedrang komt.

In dit kader kan Deminor u helpen om conflicten tussen aandeelhouders op te lossen door te bemiddelen, de dialoog tussen partijen te herstellen en door het implementeren van duurzame en evenwichtige oplossingen tussen de partijen.

Onze diensten binnen het “oplossen van aandeelhoudersconflicten” omvatten meer bepaald:

 

Analyse (sterkte/zwakte) van uw positie als (minderheids)aandeelhouder

De analyse (sterkte/zwakte) van uw positie als (minderheids)aandeelhouder laat toe in conflictsituaties te beoordelen of uw rechten als aandeelhouder voldoende gerespecteerd zijn en geeft u een accurate inschatting van de sterktes en zwaktes van uw aandeelhouderspositie in het conflict, zowel op juridisch als financieel vlak.

Deminor helpt u bij het verkrijgen van een gunstigere onderhandelingspositie, een grotere betrokkenheid en een beter beheer en opvolging van uw participatie, en boogt hierbij op een jarenlange ervaring in het begeleiden van minderheidsaandeelhouders. Deminor zorgt ervoor dat u als aandeelhouder niet alleen meer betrokken wordt, maar ook met meer regelmaat en toekomstgericht wordt geïnformeerd.

Lees meer

 

 

Opstarten van een bemiddeling of onderhandeling

Het opstarten van een bemiddeling of onderhandeling laat toe de communicatie tussen de partijen te herstellen, escalatie van het conflict te verhinderen en een duurzame oplossing te bemiddelen, onderhandelen en ook daadwerkelijk tot stand te brengen.

Deminor helpt u bij het kiezen van de juiste aanpak en strategie, en eventueel ook bij de voorbereiding en opvolging van een formele bemiddelingsprocedure via een erkende bemiddelaar.

Lees meer

 

 

Onderhandelen van een exit

Professionele bijstand bij het onderhandelen van een exit laat toe om partijen in geval van een aanhoudend conflict op een duurzame en evenwichtige wijze uit elkaar te laten gaan en de kwaliteit van het uiteindelijke onderhandelingsresultaat te waarborgen.

Deminor helpt u uw positie als minderheidsaandeelhouder bij het onderhandelen van een exit te beschermen, uw onderhandelingspositie te optimaliseren en uw participatie maximaal te waarderen in het kader van een verkoopovereenkomst.

Lees meer

 

 

Bijstand op aandeelhoudersvergaderingen en op vergaderingen van de raad van bestuur

De bijstand op aandeelhoudersvergaderingen en op vergaderingen van de raad van bestuur laat toe uw belangen als (minderheids)aandeelhouder en minderheidsbestuurder in conflictsituaties te vrijwaren door het op voorhand treffen van de nodige voorbereidingen, het coördineren tijdens de vergaderingen zelf en het zorgen voor de nodige opvolging achteraf.

Deminor helpt u bij het organiseren en professionaliseren van en verleent u bijstand op aandeelhoudersvergaderingen en vergaderingen van de raad van bestuur.

Lees meer

 

 

Opmaak van een aandeelhoudersovereenkomst

De opmaak van een aandeelhoudersovereenkomst laat toe om komaf te maken met conflicten uit het verleden en preventief in te spelen op potentiële conflicten in de toekomst.  De interne relaties en zeggenschapsstructuren in een onderneming worden gedefinieerd, waarbij de betrokkenheid van de aandeelhouders wordt vergroot en alle partijen perfect weten wat de spelregels zijn voor de toekomst.

Hierbij dienen ook niet-actieve aandeelhouders voldoende kennis van zaken te hebben om op lange termijn de onderneming te ondersteunen. Bij familiale ondernemingen worden de interne relaties doorgaans gedefinieerd in de vorm van een familiecharter.

Deminor helpt u om uw visie over het aandeelhouderschap op lange termijn te bestendigen door afspraken hieromtrent in een aandeelhoudersovereenkomst of familiecharter vast te leggen.

Lees meer