Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Tal van oorzaken kunnen aan de basis liggen van conflicten tussen aandeelhouders in zowel familiebedrijven, kmo’s, beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen. De gemoederen en emoties kunnen soms zodanig oplopen dat de continuïteit van de onderneming in het gedrang komt.

In dit kader kan Deminor u helpen om conflicten tussen aandeelhouders op te lossen door te bemiddelen en de dialoog tussen partijen te herstellen, en door het implementeren van duurzame en evenwichtige oplossingen tussen de partijen.

Onze diensten binnen het “oplossen van conflicten tussen aandeelhouders” omvatten meer bepaald:

 

Juridische en financiële analyse van uw positie als aandeelhouder

De juridische en financiële analyse van uw positie als (minderheids)aandeelhouder laat toe om te beoordelen of uw rechten als aandeelhouder voldoende veiliggesteld zijn en geeft een helder beeld van de sterktes en zwaktes van uw huidige aandeelhouderspositie.

Deminor helpt u bij het verkrijgen van een gunstigere onderhandelingspositie, een grotere betrokkenheid en een beter beheer van uw participatie, gesteund op een jarenlange ervaring in het begeleiden van minderheidsaandeelhouders. Deminor zorgt ervoor dat u als aandeelhouder niet alleen meer betrokken wordt, maar ook met meer regelmaat en toekomstgericht wordt geïnformeerd.

 

Opstarten van bemiddeling of onderhandelingen

Het opstarten van bemiddeling of onderhandelingen laat toe om de communicatie tussen de partijen te herstellen, escalatie van het conflict te voorkomen en een duurzame oplossing tot stand te brengen.

Deminor helpt u bij het kiezen van de juiste aanpak en strategie, en in voorkomend geval bij de voorbereiding en opvolging van een formele bemiddelingsprocedure via een erkende bemiddelaar.

 

Onderhandelen van een exit als aandeelhouder

Professionele bijstand bij het onderhandelen van een exit laat toe om partijen in geval van een aanhoudend conflict op een duurzame en evenwichtige wijze uit elkaar te laten gaan en de kwaliteit van het uiteindelijke onderhandelingsresultaat te optimaliseren.

Deminor helpt u uw positie als (minderheids)aandeelhouder bij het onderhandelen van een exit te versterken, uw onderhandelingspositie te optimaliseren en uw participatie maximaal te waarderen in het kader van een verkoopovereenkomst.

 

Bijstand op aandeelhoudersvergaderingen en bestuursvergaderingen

De bijstand op aandeelhoudersvergaderingen en bestuursvergaderingen zorgt voor een vlot verloop van de vergaderingen door het op voorhand treffen van de nodige voorbereidingen, het coördineren tijdens de vergaderingen en het instaan voor de nodige opvolging achteraf.

Deminor helpt u bij het organiseren en professionaliseren van de aandeelhoudersvergaderingen en bestuursvergaderingen van uw onderneming.

 

Opmaak van een aandeelhoudersovereenkomst

De opmaak van een aandeelhoudersovereenkomst laat toe om een einde te maken aan conflicten uit het verleden en preventief in te spelen op potentiële conflicten in de toekomst.  De interne relaties en zeggenschapsstructuren in een onderneming worden gedefinieerd, waarbij de betrokkenheid van de aandeelhouders wordt vergroot en alle partijen duidelijk weten wat de spelregels zijn voor de toekomst.

Hierbij dienen ook niet-actieve aandeelhouders voldoende kennis van zaken te hebben om op lange termijn de onderneming te ondersteunen. Bij familiale ondernemingen worden de interne relaties doorgaans gedefinieerd in de vorm van een familiecharter.

Deminor helpt u bij het veiligstellen van uw positie als aandeelhouder en het verzekeren van de continuïteit van de onderneming door de nodige afspraken vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst.