Nieuws

Deminor hernieuwt haar partnership met UNIZO KMO Advies

Per 1 januari 2022 heeft Deminor haar partnership met UNIZO KMO Advies hernieuwd voor een periode van twee jaar.

Achter de naam UNIZO gaan zo’n 110.000 ondernemers schuil die op talrijke vlakken behoefte hebben aan begeleiding en advies. Voor KMO-advies verloopt dit via de NV KMONET, een SPIN-OFF van UNIZO.

Via het aanbod UNIZO Expert@Board hebben ondernemers de mogelijkheid om een Deminor-expert aan boord te halen om het bestuur binnen hun onderneming te professionaliseren en de juiste afspraken te maken, ook met hun aandeelhouders.

Voor meer informatie omtrent dit aanbod kan u terecht op de pagina van Expert@Board.

Ondernemers kunnen hierbij genieten van een subsidie tot 30% in Vlaanderen via de KMO Portefeuille.

Als partner ondersteunt Deminor ook het UNIZO-aanbod van de KMO Adviesraad, waarbij ondernemers begeleid worden bij het oprichten van een KMO Adviesraad.

Een KMO Adviesraad is een door ondernemers op maat en volgens de eigen behoeftes van hun bedrijf opgericht adviesorgaan. Deze adviesraad bestaat meestal uit drie externe leden die de ondernemer zelf kiest en die gezamenlijk fungeren als klankbord en steun bij het nemen van belangrijke strategische beslissingen. UNIZO en Deminor helpen bij het vinden van de geschikte adviseurs en zorgen voor een totaalbegeleiding voor de KMO.

Het oprichten van een KMO Adviesraad is één van belangrijkste aanbevelingen die opgenomen zijn in de UNIZO-Code voor Goed Bestuur.

Deze Code bevat aanbevelingen die gericht zijn tot elke onderneming en elke ondernemer. Maar bevat ook meer specifieke aanbevelingen die betrekking hebben op ondernemingen met meerdere (familiale) eigenaars of die de vorm hebben van een vennootschap. De aanbevelingen zijn flexibel toe te passen, afhankelijk van de levenscyclusfase, de omvang, ambities en eigenheden van elke onderneming. Dit initiatief van UNIZO in samenwerking met Deminor wil een concreet, praktisch en kwaliteitsvol instrument aanreiken voor de zaakvoerder en bestuurder van elke eenmanszaak en vennootschap. Kijk ook eens naar de checklists en video’s waarin elk van de 10 hoofdstukken van de Code worden toegelicht.

Neem zeker contact met ons op indien u meer informatie wenst over de KMO Adviesraad of over de UNIZO-Code voor Goed Bestuur.

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten