Nieuws

Deminor heeft een opdracht van minderheidsaandeelhouders van SPADEL

De minderheidsaandeelhouders betwisten de ‘billijkheid’ van de biedprijs in het kader van het openbaar bod op aandelen (O.B.A.) zoals dit werd aangekondigd door de N.V. Finances et Industries (“F&I”), omdat het duidelijk de intentie is van de bieder om nadien een zogenaamde ‘squeeze-out’ te lanceren en dit bod dus feitelijk zal uitmonden op een wettelijk georganiseerde onteigening met een beursschrapping.

De bieder F&I wordt gecontroleerd door de heer Marc du Bois, die ook de CEO is van Spadel. F&I bezit reeds 90,84% van Spadel. De bieder stelt als voorwaarde bij het O.B.A. om 95% van het kapitaal te verweren, en de minderheidsaandeelhouders zijn vastberaden om dit streefdoel van 95% in het kader van het O.B.A. te doen mislukken, of minstens een squeeze-out of schrapping van de beursnotering te verhinderen.

Deminor heeft haar analyse, argumenten en standpunten reeds uitvoerig kunnen toelichten aan de bevoegde marktautoriteiten, met name de FSMA en Euronext Brussels. Deminor heeft ook formeel contact genomen met de voorzitter van de raad van bestuur (dhr Johnny Thijs) en met de overige onafhankelijke bestuurders.

In het kader van het O.B.A., hebben de onafhankelijke bestuurders immers de taak en de plicht om, in het belang van de vennootschap en dus meer bepaald ook van de minderheidsaandeelhouders, een beoordeling te geven over de voorwaarden en de modaliteiten van het bod, en dus niet enkel over het feit dat er al dan niet adequate informatie beschikbaar is in het prospectus.

Er dient ook een externe ‘fairness opinion’ opgenomen te worden in het prospectus, dat moet worden opgesteld door een onafhankelijke expert. De bieder, die ook de CEO is van het bedrijf, en die dus het business plan heeft uitgewerkt dat als basis heeft gediend voor het bod, heeft een zeer grote invloed op deze externe beoordeling. De bieder heeft ruim de mogelijkheid gehad om door de onafhankelijke bestuurders gehoord te worden.

Deminor heeft daarom formeel de vraag gesteld om als adviseur van de minderheidsaandeelhouders eveneens gehoord te worden door de onafhankelijke bestuurders, alvorens zij hun definitieve beoordeling in het prospectus kenbaar maken. Deminor is ook bereid om gehoord te worden door de onafhankelijke expert.

Daarnaast heeft Deminor ook contact genomen met de bieder, vermits de opdracht van Deminor ook inhoudt om voor de minderheidsaandeelhouders een onderhandelde oplossing te zoeken.

Deminor tracht de minderheidsaandeelhouders te mobiliseren met als doelstelling om 5% van het kapitaal van Spadel te vertegenwoordigen.

Alle geïnteresseerde aandeelhouders kunnen zich aanmelden bij Deminor op het email adres info@deminor.com, en krijgen de mogelijkheid om een formeel mandaat te geven.

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten