Nieuws

De waardebepaling van een familiebedrijf

Jaarlijks adviseert Deminor familiebedrijven bij de overdracht naar de volgende generatie. Een familiale overdracht brengt verschillende uitdagingen met zich mee, waaronder het bereiken van een consensus met betrekking tot de waarde van het familiebedrijf.

Waardebepaling van het familiebedrijf

Deminor adviseert om in eerste instantie de waarde van het familiebedrijf te berekenen alsof het een verkoop aan een externe investeerder betreft. Met andere woorden wordt eerst de marktwaarde van het bedrijf berekend.

De marktwaarde kan berekend worden door toepassing van een waarderingsmethode of een combinatie van verschillende waarderingsmethodes. De keuze voor een bepaalde waarderingsmethode verschilt naargelang de activiteiten en activa van het bedrijf. Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen bedrijven waarvan de waarde voornamelijk afhankelijk is van de waarde van de activa (bv. een vastgoed- of holdingvennootschap) en bedrijven waarvan de waarde afhankelijk is van het rendement van de activiteiten (bv. een dienstverlenend bedrijf zoals Deminor).

In het eerste geval (waarde van de activa) dient men de vermogenswaarde van het bedrijf te berekenen. Deminor hanteert hierbij doorgaans de methode van het aangepast netto-actief. Deze methode is gebaseerd op de boekhoudkundige waarde van het eigen vermogen van de onderneming, gecorrigeerd met onder- en/of overwaarderingen van activa en passiva (de marktwaarde van alle activa en passiva). In het geval van een vastgoedvennootschap is het bijvoorbeeld normaal dat een gebouw een boekwaarde heeft die veel lager ligt dan de marktwaarde, door boekhoudkundige afschrijvingen en/of waardestijging van het gebouw.

In het tweede geval (waarde van de activiteiten) wordt de waarde berekend door een inkomstenbenadering. De meest gekende (en toegepaste) waarderingsmethodes zijn de multiple-methode en Discounted Cash Flow-methode:

  • De multiple-methode berekent de ondernemingswaarde door een kengetal (EBITDA, omzet) te vermenigvuldigen met een bepaalde multiple (berekend op basis van de waarde van soortgelijke ondernemingen).
  • De Discounted Cash Flow-methode berekent de ondernemingswaarde op basis van de verwachte toekomstige vrije kasstromen (operationele kasstroom). Hiervoor dient de onderneming dus wel over een financieel plan voor de eerstkomende 3 à 5 boekjaren te beschikken.

 

Familiaal aspect

Eenmaal de (objectieve) ondernemingswaarde van het familiebedrijf berekend en besproken werd met de overdrager, opvolger en eventueel andere betrokken familieleden, worden de definitieve overnameprijs en de overige modaliteiten vastgelegd.

In het kader van een familiale overdracht merkt Deminor op dat de overdrager doorgaans een bepaalde décote (of korting) toepast op de berekende ondernemingswaarde. Deze décote kan verschillende factoren in rekening brengen:

  • het familiale aspect (feit dat de onderneming in handen van de familie blijft)
  • de opvolger werkt al langere tijd mee in de onderneming (en heeft op deze manier ook een belangrijke meerwaarde gecreëerd)
  • de overdrager wil het financieel risico beperken
  • enzovoort.

Tegelijk wil de overdrager de overdracht zo goed en correct mogelijk regelen rekening houdend met de belangen van alle kinderen. Concreet dient dit dus goed besproken te worden met de betrokken partijen, zowel de waardebepaling (door middel van de waarderingsmethodes), de décote en de verdere modaliteiten.

Naast de overnameprijs dienen verschillende zaken besproken te worden, met name de duurtijd van de verdere samenwerking/begeleiding door de overdrager(s), de betaling van de overnameprijs (eventueel via een uitgestelde betaling/vendor loan), de (eventuele) verdere samenwerking met andere familieleden die operationeel actief zijn, enzovoort.

 

Op maat gemaakte aanpak

In een familiebedrijf zijn de verschillende belangen die op het spel staan niet altijd eenvoudig te verzoenen. Deminor helpt een familiale overdracht te faciliteren door de belangen in het familiebedrijf te stroomlijnen door samen afspraken te maken en vast te leggen in een familiecharter. Ook een deskundige waardebepaling van het familiebedrijf is in het kader van een familiale overdracht een belangrijke component.

De gestructureerde en op maat gemaakte aanpak van Deminor garandeert u een uiterst professionele begeleiding bij de opmaak van een waardebepaling die ook het familiaal aspect in kaart brengt. Op die manier worden de fundamenten gelegd voor een vlotte familiale opvolging.

Bent u op zoek naar begeleiding bij de waardebepaling van uw familiebedrijf of in het kader van familiale overdracht? Aarzel niet om contact op te nemen met Louis Lannoy voor meer informatie.

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten