Nieuws

De herziening van de Belgische Corporate Governance Code

Begin 2017 informeerden wij u dat de Commissie Corporate Governance zich voorgenomen heeft de Belgische Corporate Governance Code, de referentiecode voor de Belgische beursgenoteerde ondernemingen, te hervormen.  De Code, die dateert van 2009, is toe aan een update waarbij rekening gehouden wordt met enerzijds de ontwikkelingen in wetgeving op Belgisch en Europees niveau, en anderzijds de wijzigingen die worden doorgevoerd in het Wetboek van Vennootschappen om het evenwicht tussen hard law en soft law te bewaren.

December 2017 leidde dit tot de publicatie van een ontwerpcode en een publieke raadpleging met als doel de suggesties en opmerkingen van alle betrokken partijen op het voorstel van een herziene Code te capteren.

 

Deminor heeft verscheidene opmerkingen overgemaakt aan de Commissie waarbij werd aangedrongen op de bescherming van de belangen van aandeelhouders en aanbevelingen werden gedaan die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen.

Op 28 maart hield de Commissie een publieke hoorzitting waarbij verscheidene commissieleden reageerden op de vragen van de belanghebbenden over het project.  Deminor was hierbij aanwezig.  Managing Partner Pierre Nothomb heeft de standpunten van Deminor voorgelegd aan de Commissie, in het bijzonder de mogelijkheid aanbevelingen te implementeren voor institutionele investeerders, in het licht van de Britse Stewardship Code.

 

De Commissie Corporate Governance zal de conclusies van deze publieke hoorzitting bestuderen en verwerken in een definitieve tekst van de herziene Code, ondertussen de langverwachte publicatie van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nauwlettend in de gaten houdend.

Mits erkenning van de herziene Code middels een nieuw Koninklijk Besluit, zal de herziene Code 2020 in werking treden op 1 januari 2020 (vandaar de naam “Code 2020”). Een beursgenoteerde onderneming kan echter al op vrijwillige basis kiezen om de herziene Code toe te passen.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp, neem gerust contact met
stephanie.abiraad@deminor.com.

Aanverwante diensten

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders Dienst

Oplossen van conflicten tussen aandeelhouders

Governance en bescherming van aandeelhouders Dienst

Governance en bescherming van aandeelhouders

Waarderingen en financiële diensten Dienst

Waarderingen en financiële diensten